Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Reformen 2018

  Reformen i yrkesutbildningen 2018

  Yrkesreformen trädde i kraft 1.1.2018. De nya förfarandena tas i bruk stegvis. Vi kommer att göra relaterade blanketter och utskrifter när UBS ger ut underlag för läroavtal och utbildningsavtal på svenska.

  Reformen medför följande ändringar:

  • Examen avläggs på ett sätt, dvs. kunnandet påvisas genom yrkesprov. -> Ingen uppdelning i fristående examen och grundläggande yrkesutbilding.
  • Examensgrunderna ändras stegvis från början av 2018.
  • Först ute är grunderna för yrkesexamen och specialyrkesexamen.
  • Examenskommissionernas verksamhet upphör 31.7.2018. De sköter bara ärenden som blivit på hälft.
  • Vitsordsskalan ändras till 1-5.
  • tbildning som ordnas på arbetsplatser sker antingen med läroavtal eller utbildningsavtal. Läroavtal och IA-perioder som inletts innan lagen trädde ikraft ska slutföras enligt det gamla regelverket.
  • En PUK ska göras för alla nya studerande, dvs. en personlig utvecklingsplan för kunnandet.
  • Arbetslivskommissionerna inleder sin verksamhet.

  Grundläggande yrkesexamina, studerande i övergångsskedet, de som börjat före 1.1.2018

  • Man har rätt att slutföra sina studier enligt de grunder som gällde när man började. Man har tid på sig till 31.12.2021.
  • Studeranden fortsätter sina studier enligt den plan som gjorts upp.
  • Kunanndet påvisas och bedöms enligt den nya lagstiftningen.
  • Vitsordsskalan förblir 1-3.
  • Beslut som fattats angående specialundervisning, anpassning etc. står kvar.
  • Betyg utfärdas av utbildningsanordnaren, enligt den nya lagstiftningen.
  • Studeranden ska på begäran ges en separat betygsbilaga över yrkesprov där vitsord har getts.
  • Studeranden kan välja att övergå att studera enligt de nya examensgrunderna (1.8.2018). Då ska en PUK göras upp för studeranden. -> De examensdelar som redan har avlagts erkänns som en del av den nya examen, och vitsorden 1-3 ändras så att vitsorden motsvarar skalan 1-5.
  • Vitsorden ändras på följande sätt: 1->1, 2->3 och 3->5.
  • Vid missnöje kan en studerande höja sina vitsord enligt den nya lagstiftningen.

  Studerande som börjar 1.1-31.7.2018

  • Studeranden inleder studierna enligt de gamla examensgrunderna (grundläggande yrkesexamen).
  • Inga nya studerande tas till yrkesexamen som avläggs som fristående examen.
  • PUK måste göras upp.
  • Vitsordsskalan är 1-3 fram till slutet av juli 2018.
  • Utbildning som ordnas på arbetsplatser sker enligt den nya lagstiftningen (läroavtal eller utbildninsgavtal).
  • 1.8.2018 övergår studeranden till att slutföra sina studier enligt de nya grunderna. De avlagda studierna erkänns och vitsorden ändras till skalan 1-5: 1->1 eller 2, 2->3 eller 4 och 3->5.
  • Under den resterande studietiden bedöms kunnandet enligt skalan 1-5.
  • Betygen följer bestämmelserna i den nya lagstiftningen.

  Studerande som börjar 1.8.2018

  • Dessa studerande avlägger sina studier helt enligt de nya examensgrunderna.