Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

KOSKI - överföring till produktionsversionen

  Överföring till produktionsversionen från och med januari 2018

  KOSKI-överföringarna har nu testats under 2017, och nu ska alla studerande överföras separat till själva produktionsversionen av KOSKI senast 28.2.2018. Studerandena i den gemensamma ansökan ska dock överföras tidigare, senast 16.2.2018.

  Manuell överföring till produktionsversionen

  I det här skedet görs överföringen till produktionsversionen ännu manuellt via Studeranderegistrets meny Dataöverföringar / KOSKI. En automatisk överföring kommer senare.

  • I Studeranderegistrets Dataöverföringar / KOSKI-funktion finns det nya alternativet Överför till produktionsmiljön.
  • Den förvalda inställningen är att överföringen sker till testmiljön, så när man vill överföra till produktionen ska man kryssa i Överför till produktionsmiljön i dataöverföringsrutan.

  Överföring till produktionsmiljön

  • I Information om skolan-registret finns nya fält för användarnamnet och lösenordet till produktionsversionen: KOSKI-gränssnittets användarnamn och KOSKI-gränssnittets lösenord. I de tidigare fältnamnen har vi satt in ordet "testmiljö".
  • Den ansvariga användaren på er läroanstalt ska i Studieinfo göra ett nytt användarnamn och lösenord för produktions-KOSKI, enligt anvisningarna "KOSKI-palvelukäyttäjä" i Utbildningsstyrelsens anvisning. Fyll i dessa nya koder i de nya fälten. Via länken hittar du också närmare anvisningar om hanteringen av användarroller och koder för KOSKI.
  • När datan överförs till produktionsmiljön, returnerar KOSKI ett svar. I svaret finns data som automatiskt förs in på studerandens registerkort i fältet Inlärarens nummer och Studierättens ID (KOSKI) (nytt fält).
  • I fortsättningen överförs till KOSKI i första hand bara inlärarens nummer, om den finns i studerandedatan. Om den inte finns, överförs enbart personuppgifterna. Det finns inga situationer längre där både inlärarens nummer och personuppgifterna överförs.

  Överföring av datan och kontroll av fel

  • Hämta fram alla studerande som ska överföras i Studeranderegistret.
  • Primus gör överföringsmaterialet över de här studerandena.
  • Överföringsmaterialet över studeranden sparas alltid automatiskt i fältet Senaste KOSKI-data på studerandens kort.
  • Därför går det inte vid manuell överföring längre att välja om den skapade överföringsdatan ska sparas på studerandens kort. Den sparas som sagt automatiskt.
  • När datan skickas tas den emot bara i det fall att den inte innehåller fel.
  • Personen som gör överföringen måste kontrollera om det kommer in någon data i studerandenas fält KOSKI-överföringsfel. Felen ska då korrigeras och överföringen göras på nytt.

  Uppdaterad: 31.1.2018

  Typ av dataöverföring: 
  KOSKI