Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

KOSKI - Grundläggande utbildning för vuxna

  Överföring av grundutbildningen för vuxna till KOSKI

  27.6.2018

  • Uppgiften om ämnesstuderande överförs utifrån fältet Studerandens mål med studierna.
  • Omfattningen av de avlagda studierna beräknas som omfattningen av de kurser som överförs.

  Överföringen motsvarar i rätt stor utsträckning den överföring som görs för grundskolor. T.ex. tilläggsuppgifterna hämtas på samma sätt, men inte all data som överförs i grundskolornas överföring tas med på vuxna sidan (t.ex. "Senarelagd start för grundläggande utbildningen").

  Nedan följer observationer och nya fält för överföringen av den grundläggande utbildningen för vuxna.

  Studierätt

  • I fältet Typ av studierätt (KOSKI) har vi satt in alternativet "Grundläggande utbildning för vuxna". Fältet finns i registren Studerande, Klasser och Information om skolan.
  • I det här fältet ska du ange alternativet "Grundläggande utbildning för vuxna" antingen för enskilda studerande i Studeranderegistret ELLER
  • i Klasser-registret, om hela klassen studerar i vuxenutbildningen ELLER
  • i Information om skolan, om alla studerande studerar i vuxenutbildningen.

  Skede i studierna

  • I Studeranderegistret finns det nya fältet Slutdatum för inledningsskedet i grundl. utb. för vuxna, som ska fyllas i för dem som avlägger både inlednings- och slutskedet på samma registerkort. Uppgiften i det här fältet överförs som bekräftelsedatum för avlagt inledningsskede.
  • Om man avlägger bara endera inledningsskedet eller slutskedet så måste man fylla i Examensdatum, då studierna har avlagts helt och hållet.
  • Fyll i fältet Studerandens mål med studierna i Studeranderegistret. Om alternativet "2 avlägga en del av examen" är valt, överförs studeranden som ämnesstuderande och alla ämnen överförs som enskilda läroämnen.
  • Om studeranden inte ännu har någon kursprestation, ger Primus meddelandet Prestationerns saknas, eftersom systemet inte kan avgöra om prestationen gäller inledningsskedet eller slutskedet. Då överförs studeranden inte alls till KOSKI.

  Kurstyper-registret

  • Ta i Kurstyper-registret fram det nya fältet Skede i grundl. utbildning för vuxna, som ska fyllas i för alla kurstyper på ämnesnivån i läroplanen för vuxna.
  • Om fältet är tomt hanteras ämnesnivån i fråga som en prestation i grundläggande utbildningens läroämne som också är tillåtet för vuxenstuderande.
  • I Kurstyper-registret ska man också fylla i kryssfältet Obligatoriskkursnivån för de kurstyper som ska vara bedömda innan ämnet kan tolkas som avlagt.

  Kurser-registret

  • I Kurser-registret kontrollerar systemet fälten Koski-ID och Förkortning när motsvarande ämne/kurs söks i kodlistan.
  • De övriga fälten som ingår i överföringen, GA ämne, GA modersmål och GA språk, fungerar på samma sätt som i den grundläggande utbildningen.
  • Från och med Primus 4.56.7 överförs studiernas omfattning till KOSKI som kurser och inte som årsveckotimmar. Omfattningen ska antecknas i Kurser-registrets fält Studieveckor.
  • Desutom ska man på registerkorten för lokala kurser ange alternativet "Lokal" i fältet Gymnasiekursnivå på kursnivån. Om fältet är tomt, tolkar systemet kursen som en nationell kurs.
  • Systemet kontrollerar koderna för den grundläggande vuxenutbildningens kurser i läroplanen. Om största delen av kurserna tillhör en viss kodlista, används den som standard.
  • Beträffande kodlistan över nationella kurser används i första hand listan för 2017:

  och om uppgiften inte finns där, kontrollerar systemet kodlistan för 2015

  Uppdaterad: 15.6.2018

  Typ av dataöverföring: 
  KOSKI