Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Reformen 2018: Examensbetygets baksida

  Se bild

  Den nya betygsföreskriften

  I och med yrkesreformen (2018) har det kommit en ny betygsföreskrift (OPH-54-2018), som började gälla från 15.1.2018. Det finns inga detaljerade kriterier för layouten, så Vismas mallar är riktgivande. Det är i sista hand utbildningsanordnaren som ansvarar för riktigheten i sina betyg. Kontrollera alltid hänvisningarna till lagar, förordningar, grunder och diarienummer, så att de motsvarar den examen som den studerande har avlagt. Gör eventuella ändringar i mallarna.

  Observera att mallarna är preliminära och att de uppdateras vid behov under våren. Vi kommer att lägga in framsidan också, så fort den blir klar.

  Examensbetygets baksida, övergångsskedet

  Mallen för det här betygets baksida är i stor utsträckning likadan som baksidan för yrkesexamensbetyget, men innehåller även element från yrkes- och specialyrkesexamen.

  1. I punkten om utbildningsanordnare och tillstånd ska ni byta ut XX mot er egen anordnare.
  2. Kontrollera vilken lag och förordning som gällt under studerandens studietid.
  3. Nivån i den nationella och europeiska referensramen för kvalifikationer: här beaktas huruvida det gäller en grundexamen eller yrkes- eller specialyrkesexamen.
  4. Behörighet för fortsatta studier: här beaktas huruvida det gäller en grundexamen eller yrkes- eller specialyrkesexamen.
  5. Bedömningsskalan: också här beaktas huruvida det gäller en grundexamen eller yrkes- eller specialyrkesexamen.
  6. Specialbestämmelserna om yrkesutövande: dessa kan registreras antingen för examen, kompetensområdet eller för studeranden. De olika alternativen är beaktade i cellerna.

  Närmare detaljer om inställningarna i cellerna ser du när du läser in utskriftsmallen i Primus.


  Artikeln har updaterats 05.02.2018