Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Reformen - pedagogiska dokument

  I och med reformen har vi satt in nya alternativ för pedagogiska dokument:

  • Plan för handledning och stöd
  • Plan för särskilt stöd
  • Plan för krävande särskilt stöd
  • Karriärplan

  Dokumenttyper-registret

  • Gör nya registerkort i Dokumenttyper-registret för de fyra nya typerna.
  • Lägg in korrekt alternativ för vart och ett i fältet Dokumenttyp.

  Blanketteditorn

  • Gör separata blanketter för dessa typer i blanketteditorn. PUK-blanketterna finns också i Blankettbanken. Du kan också hämta PUK-blanketterna i vår Community.
  • På blanketten ska man ha ett synlighetsvillkor enligt respektive dokumenttyp, d.v.s. t.ex. följande villkor för en karriärplan: Dokumenttyp->Dokumenttyp=karriärplan.
  • När blanketterna är gjorda syns de alla som separata rubriker i Wilma, på sidan Handledning och stöd.
  • Man kan göra nya eller kopiera befintliga dokument för en studerande under de här rubrikerna.

  Pedagogiska dokument-registret

  • Det sparas alltid ett nytt registerkort i registeret när en studerande får något av dessa dokument.
  • Du kan gå igenom och ändra dokumenten i registret.

  Studerande-registret

  • I Studeranderegistret finns nya flerradiga länkfält med samma namn som de nya dokumenttyperna: Plan för handledning och stöd, Plan för särskilt stöd, Plan för krävande särskilt stöd och Karriärplan.
  • Länkfälten är kopplade till registret Pedagogiska dokument.
  • När en studerande får ett nytt dokument, uppstår i länkfältet automatiskt en koppling till dokumentet i fråga, alltså till Pedagogiska dokument-registret.
  • Man kan ändra layouten för fälten i registret via fälteditorn.
  Relaterade sidor: