Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

KOSKI - Ansökningar och beslut

  För att vissa uppgifter ska överföras till KOSKI krävs att det finns ett beslut över ärendet i Ansökningar och beslut-registret. Om ni inte har använt detta register tidigare, behöver ni inte ta ibruk det fullskaligt. Det går också att använda det utan Wilma.

  Se närmare information om registret i den här anvisningen.

  Registret Ansökningar och beslut

  • Registret finns i Primus huvudruta under Övriga register.
  • Vid specialomständigheter kring en studerande ska man åtminstone göra ett beslut i Ansökningar och beslut-registret och ange start- och slutdatum för det.
  • Beslutet behöver inte nödvändigtvis föregås av någon ansökan.
  • I Ansökningar och beslut-registret kan man göra nya registerkort direkt i Primus. Man behöver alltså inte gå via blanketten i Wilma.
  • Då funktionen används enbart för KOSKI-överföringar är detta ett bra och lättare alternativ.
  • I Studeranderegistret kan man göra beslut för flera personer på en gång. Välj då de studerande som ska ha ett visst beslut, gå till menyn uppe i registerrutan och välj Tilläggsfunktioner / Skapa ansökan eller beslut för de valda registerkorten. Fyll i de relevanta fälten och spara. Namnen på de studerande kommer in automatiskt. Besluten finns sedan på separata registerkort i Ansökningar och beslut-registret.

  KOSKI förutsätter beslut i följande:

  • Flexibel grundläggande utbildning (JOPO)
  • Förlängd läroplikt
  • Specialundervisning
  • Undervisning enligt verksamhetsområde

  OBS!
  Från och med Primusversionen 4.55.8 överförs "Särskilt stöd" enbart från Ansökningar och beslut-registret och "Intensifierat stöd" enbart från Pedagogiska dokument-registret. Fälten i Studeranderegistret beaktas inte.

  Fält i Ansökningar och beslut-registret som beaktas vid KOSKI-överföring

  Fält i PrimusObservera
  InledningsdatumObligatoriskt
  AvslutningsdatumObligatoriskt, om känt
  Särskilt stöd
  Intensifierat stöd
  Stödnivå
  Beslut om särskilt stödObligatoriskt
  Specialelevens undervisningsgrupp
  Förlängd läropliktObligatoriskt för studerande med förlängd läroplikt
  I flexibel grundläggande utbildning (JOPO)Obligatoriskt för JOPO-studerande
  Undervisning enligt verksamhetsområde
  Boendet inledsAntingen de här eller fälten i Studeranderegistret (yrkes)
  Boendet avslutasAntingen de här eller fälten i Studeranderegistret (yrkes)
  Typ av boendeAntingen de här eller fälten i Studeranderegistret (yrkes)

  Fält i Pedagogiska dokument-registret som beaktas i KOSKI (när Intensifierat stöd överförs)

  Fält i PrimusObservera
  Stödet inleds
  Stödet avslutas
  Överföring till stödnivån=Intensifierat stöd
  UtkastOm dokumentet är ofullbordat

  Inställningsfilen
  Längst nere i anvisningen finns en färdig inställningsfil för fälten i Ansökningar och beslut-registret. Du kan läsa in den i er Primus t.ex. om ni inte ännu haft det registret i användning.

  • Spara filen på din dator.
  • Öppna Ansökningar och beslut-registret och klicka på Underhåll/Fälteditorn.
  • Välj Funktioner/Kopiera från fil. Välj och öppna ase-filen.

  Uppdaterad: 19.3.2018

  Typ av dataöverföring: 
  KOSKI
  BilagaStorlek
  opppaatokset_Grundläggande utbildningens specialfall till Koski.as22.89 kB