Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

KOSKI - Ansökningar och beslut samt pedagogiska dokument

  För att vissa uppgifter ska överföras till KOSKI krävs att det finns ett beslut över ärendet i Ansökningar och beslut-registret. Om ni inte har använt detta register tidigare, behöver ni inte ta ibruk det fullskaligt. Det går också att använda registret utan att behöva göra besluten via Wilma.

  Se närmare information om att ta ibruk funktionen i den här anvisningen.

  Registret Ansökningar och beslut

  • Registret finns i Primus huvudruta under Övriga register.
  • Vid specialomständigheter kring en studerande ska man åtminstone göra ett beslut i Ansökningar och beslut-registret och ange start- och slutdatum för det.
  • Beslutet behöver inte nödvändigtvis föregås av någon ansökan.
  • I Ansökningar och beslut-registret kan man göra nya registerkort direkt i Primus. Man behöver alltså inte gå via blanketten i Wilma.
  • Då är lättare att ta ibruk funktionen om den används enbart för KOSKI-överföringar.
  • I Studeranderegistret kan man göra beslut för flera personer på en gång. Välj då de studerande som ska ha ett visst beslut, gå till menyn uppe i registerrutan och välj Tilläggsfunktioner / Skapa ansökan eller beslut för de valda registerkorten. Fyll i de relevanta fälten och spara. Namnen på de studerande kommer in automatiskt. Besluten finns sedan på separata registerkort i Ansökningar och beslut-registret.

  Inför KOSKI-överföringarna måste det finnas beslut om följande:

  • Flexibel grundläggande utbildning (JOPO)
  • Förlängd läroplikt
  • Specialundervisning
  • Undervisning enligt verksamhetsområde

  OBS!
  Från och med Primusversionen 4.55.8 överförs "Särskilt stöd" enbart från Ansökningar och beslut-registret och "Intensifierat stöd" enbart från Pedagogiska dokument-registret. Fälten i Studeranderegistret beaktas inte.

  Fält i Ansökningar och beslut-registret som beaktas vid KOSKI-överföring

  Fält i PrimusObservera
  InledningsdatumObligatoriskt
  AvslutningsdatumObligatoriskt, om känt
  Särskilt stöd
  Intensifierat stöd
  Stödnivå
  Beslut om särskilt stödObligatoriskt
  Specialelevens undervisningsgrupp
  Förlängd läropliktObligatoriskt för studerande med förlängd läroplikt
  I flexibel grundläggande utbildning (JOPO)Obligatoriskt för JOPO-studerande
  Undervisning enligt verksamhetsområde
  Boendet inledsAntingen de här eller fälten i Studeranderegistret (yrkes)
  Boendet avslutasAntingen de här eller fälten i Studeranderegistret (yrkes)
  Typ av boendeAntingen de här eller fälten i Studeranderegistret (yrkes)

  Fält i Pedagogiska dokument-registret som beaktas i KOSKI (när Intensifierat stöd överförs)

  Fält i PrimusObservera
  Stödet inleds
  Stödet avslutas
  Överföring till stödnivån=Intensifierat stöd
  UtkastOm dokumentet är ofullbordat

  Registreringar som ska göras när eleven byter skola

  1. Eleven byter skola inom samma kommun (utbildningsarrangören förblir densamma)

  • Intensifierat stöd i den nya skolan: om det görs en ny pedagogisk bedömning i den nya skolan, ska det ursprungliga intensifierade stödets inledningsdatum stå som datum.
  • Särskilt stöd i den nya skolan: kan fortsätta under samma beslut. Om man gör ett fortsättningsbeslut ska det ursprungliga inledningsdatumet för särskilt stöd stå som inledningsdatum.

  2. Elevens behov av särskilt stöd kontrolleras (åtminstone i övergångsskedena åk 2->3 samt åk 6->7) (utbildningsarrangören förblir densamma)

  • Särskilt stöd avslutas: gör ett avslutningsbeslut
  • Särskilt stöd fortsätter: gör ett fortsättningsbeslut där det ursprungliga inledningsdatumet för särskilt stöd står som inledningsdatum för särskilt stöd.

  3. Eleven flyttar till en annan kommun (utbildningsarrangören byts)

  • Intensifierat stöd i den nya kommunen: Behovet av intensifierat stöd omprövas i den nya kommunen. I den pedagogiska bedömningen ska inledningsdatumet vara det datum då det intensifierade stödet börjar i den nya kommunen.
  • Särskilt stöd i den nya kommunen: I den nya kommunen ska det alltid göras ett nytt beslut och inledningsdatumet för särskilt stöd ska vara det datum då det särskilda stödet börjar i den nya kommunen.

  Inställningsfilen
  Längst nere i anvisningen finns en färdig inställningsfil för fälten i Ansökningar och beslut-registret. Du kan läsa in den i er Primus t.ex. om ni inte ännu haft det registret i användning.

  • Spara filen på din dator.
  • Öppna Ansökningar och beslut-registret och klicka på Underhåll/Fälteditorn.
  • Välj Funktioner/Kopiera från fil. Välj och öppna ase-filen.

  Uppdaterad: 9.10.2018

  Typ av dataöverföring: 
  KOSKI
  BilagaStorlek
  opppaatokset_Grundläggande utbildningens specialfall till Koski.as22.89 kB