Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

KOSKI - IB-gymnasier

  Börja med de här:

  • I fältet Typ av studierätt (KOSKI) finns ett alternativ för IB: "IB-examen". Fyll i det antingen i registret Studerande, Klasser eller Information om skolan .
  • Studierättens inledningsdatum, uppskattat slutdatum, slutdatum och tilläggsuppgifter överförs på samma sätt som på gymnasierna.

  Nedan följer en lista över de viktigaste fälten som Primus går igenom inför KOSKI-överföringen. Vi kompletterar listan vid behov.

  Fält i PrimusRegisterObservera
  Typ av studierätt (KOSKI)Studerande/ Klasser / Information om skolanObligatoriskt, välj alternativet "IB-examen"
  InledningsdatumStuderandeObligatoriskt
  Uppskattat examensdatumStuderande
  ExamensdatumStuderande
  UtskrivningsdatumStuderande
  Pre IB-studiernas slutdatumStuderandeSkriv här in det bekräftade datumet för Pre IB-studierna
  Startdatum för tillf. avbrottStuderande
  Slutdatum för tillf. avbrottStuderande
  Estimated bonus points (IB)StuderandeTillåtna värden är 0, 1, 2, 3, F
  IB-fasKurserPå ämnesnivån (eller mellanrubrik)
  IB-ämneKurserPå ämnesnivån
  IB-gruppKurserPå ämnesnivån
  IB-nivåKurserPå ämnesnivån
  GA språkKurserFör språken
  GymnasiekursnivåKurser

  I Kurser-registret ifylls:

  • För IB-ämnena ska man fylla i IB-ämne, IB-grupp och IB-nivå.
  • Dessutom görs skillnad på språken, så därför ska man också fylla i GA språk, och då ska IB-ämnet vara A, A2 eller B.
  • Om IB-ämnet saknas, överförs Pre-IB-prestationen som ett normalt gymnasieämne.
  • Som Pre-IB kan man överföra IB-kurser samt både lokala och nationella gymnasiekurser. De här åtskiljs med hjälp av Gymnasiekursnivå-fältet, där det finns ett nytt alternativ för IB.
  • Till IB-examen går det inte att överföra vanliga gymnasieämnen, så fyll i IB-fälten i Kurser-registret.

  Prestationer

  • Systemet går via ämnesnivåerna i studerandens prestationer och kontrollerar Kurser-registrets fält IB-fas. Om fältet inte är ifyylt för ämnet i fråga, går systemet uppåt i ämnet ända tills systemet stöter på en kurs där fältet är ifyllt.
  • I läroplanen kan vissa gymnasier ha egna mellanrubriker för "Pre-IB-" och "IB"-ämnena, och i så fall ska IB-fas ifyllas bara för de mellanrubrikerna. Om det inte finns några mellanrubriker i läroplanen fyller man i för ämnena.
  • Om fältet IB-fas inte är ifyllt, överförs ämnet så att det placeras under Pre-IB-prestationen. Ämnet eller dess period måste innehålla ett vitsord eller val för att det ska överföras.
  • Om så mycket som ett Pre-IB-ämne överförs för studeranden, överförs Pre-IB-prestationen och på motsvarande sätt även prestationen av IB-examen.
  • Det måste finnas en prestation i antingen en Pre-IB-kurs eller IB-kurs före systemet kan avgöra vad som ska överföras till KOSKI. Annars överförs studeranden inte alls till KOSKI.

  Bekräftelse

  • Pre-IB överförs som bekräftat i det läge då alla obligatoriska kurser i alla ämnen som överförs är avlagda med ett vitsord som överförs.
  • Bekräftelsedatumet för Pre-IB tas i första hand från fältet Pre-IB-studiernas slutdatum, dvs. om studeranden har Pre-IB och IB-examen på samma registerkort, ska det fältet ifyllas.
  • Bekräftelsen av IB-examen överförs när examensdatumet är ifyllt. Systemet hämtar alltså inte längre data från prestationerna.
  • Tilläggspoängen överförs och placeras under IB-examen från Studeranderegistrets fält Estimated bonus points (IB). Det är ett textfält, men de enda tillåtna värdena är 0, 1, 2, 3 och F.

  Undantag

  • I IB-examen finns några undantagsämnen, som finns i registret IB-ämnen men som inte överförs till delprestationerna på normalt vis.

   • TOK (theory of knowledge),
   • CAS (creativity, action, service) och
   • EE (extended essay) är separata studier under prestationen.
  • TOK överförs som de andra prestationerna, men har en annan bedömningsskala än de andra ämnena (A-E och inte 1-7).
  • CAS tas bara från ämnet, kursnivån beaktas alltså inte alls.
  • EE överförs inte alls för tillfället.
  • Observera också att IB-kursernas omfattningar överförs i form av kursantal (= studieveckor), medan ämnesnivåernas omfattningar överförs som timmar, dvs. tas från prestationens omfattning i timmar.

  Uppdaterad: 18.4.2018

  Typ av dataöverföring: 
  KOSKI