Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Reformen 2018: PUK-utskriften

  PUK 1 mom 11-utskriften ändrad 17.10.2018

  • På utskriften har vi ändrat datan som skrivs ut i kolumnen Tidpunkt. Datan är nu Valets period()&"/"&Valets år().
  • Den korrigerade utskriften står med datumet _171018 och kan laddas ner separat, men den finns också i zip-filen.

  Ändring gjord 27.3.2018

  PUK bilaga till utbildningsavtal: vi har satt in en ny version med datumet _270318. Det som ändrats i utskriften är punkt 10, närmare bestämt utskriftsvillkoren i de celler som skriver ut yrkesprovsdata. Systemet kontrollerar nu kursens Examensdelskod i stället för kursens Kortnummer. Den ändrade utskriften finns i zip-paketet, men också som enskild utskrift ovan, så man inte behöver ta hela zip-filen.

  PUK

  En PUK (personlig utvecklingsplan för kunnande) ska göras upp för alla studerande som studerar enligt de nya examensgrunderna (2018). Den studerande och läraren ska göra upp planen genast i inledningsskedet av studierna. När det gäller läroavtalsutbildning deltar även arbetsplatsrepresentanten.

  OBS! De här utskrifterna kommer att kompletteras under början av 2018 och dessutom kommer det att komma nya relaterade fält i Primus.

  Spara .zip-filen på din dator och extrahera i en lämplig mapp. i zip-filen finns alla modellutskrifter för PUK. Läs in utskrifterna i Studeranderegistrets utskriftseditor (förutom den ena som ska till registret Utbildning som ordnas på arbetsplatser).

  Utskrifterna finns också som zip-fil i vår Community, där ni kan diskutera och kommentera dem.

  PUK-utskrifterna

  • I de enskilda utskrifterna finns både vanliga tabeller och prestationstabeller. En del av datan hämtas direkt från fälten, en del från prestationerna, en del från registren Utbildning som ordnas på arbetsplatser, Yrkesprov eller Erkännande av kunnande.
  • I prestationstabellerna på utskrifterna ska man komma ihåg att ange vilka kurstyper som skrivs ut, alltså de som ni använder på er läroanstalt.

  Sammansatta utskrifter

  Gå igenom utskriftsmallarna en och en så att de överensstämmer med era system, och gör gärna sedan en sammansatt utskrift av mallarna i zip-filen. Då kan du skriva ut hela PUK på en gång. Observera dock att utskriften PUK 1 mom. 12 alltid printas ut sist, även om den står någon annanstans i ordningen.

  • Öppna Utskriftseditorn och välj Funktioner/Ny.
  • Spara och ge utskriften ett namn, t.ex. "PUK_sammansatt".
  • Du behöver inte göra annat än lägga till varje enskild utskriftsmall från den här anvisningen.
  • Välj Utskriftens inställningar, klicka på Lägg till i hjälprutan och välj utskriftsmallarna en i gången under Utskriftssammansättning.
  • Klicka till sist på OK.
  • Om du behöver ändra eller korrigera något ställe i utskriften, ska du öppna den enskilda mallen i Utskriftseditorn och göra ändringarna där. Kom ihåg att spara. Ändringarna uppdateras då till den sammansatta utskriften.

  Användargruppen

  Ställ in utskriften så att den är tillgänglig för en sådan användargrupp som får skriva ut PUK i Wilma.

  • Välj Inställningar/Utskriftens inställningar.
  • Kryssa i Visas endast för användargruppen och ange korrekt användargrupp.
  • Kryssa även i Ses av alla skolor.

  De blanketter som kan användas för att fylla i uppgifterna via Wilma finns i PUK-blankettanvisningen. (Det går förstås också att använda de gamla blanketterna om man satt in de behövliga fälten.)

  Utskriften i Wilma

  • När en PUK gjorts upp för studeranden kan du skriva ut den via Wilma med den här utskriften.
  • Öppna då studerandens profilsida i Wilma.
  • Gå till Utskrifter uppe i högra hörnet och välj där "PUK_sammansatt".

  Artikeln har updaterats 17.10.2018

  Relaterade sidor: