Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Reformen 2018: Betyg över avlagda utbildningsdelar (VALMA och TELMA)

  Se bild

  Den nya betygsföreskriften

  I och med yrkesreformen (2018) har det kommit en ny betygsföreskrift (OPH-54-2018), som började gälla från 15.1.2018. Det finns inga detaljerade kriterier för layouten, så Vismas mallar är riktgivande. Det är i sista hand utbildningsanordnaren som ansvarar för riktigheten i sina betyg. Kontrollera alltid hänvisningarna till lagar, förordningar, grunder och diarienummer, så att de motsvarar den examen som den studerande har avlagt. Gör eventuella ändringar i mallarna.

  Observera att mallarna är preliminära och att de uppdateras vid behov.

  Läs in betygsmallen i Primus

  Ladda ner .tul-filerna på din dator och läs in dem i utskriftseditorn i Primus Studeranderegister. Ändra mallarna så att de passar era behov.

  Mallarna i den här anvisningen bygger i stort sett på betygen över avlagd utbildning, och är olika för VALMA respektive TELMA.

  Betygen i den här anvisningen ska ges när den studerande inte har avlagt den förberedande utbildningen i sin helhet. Betyg över avlagda examensdelar ges antingen på den studerandes begäran under studietiden eller då den studerande avgår från läroanstalten.

  Mallarna är uppgjorda i enlighet med betygen över avlagd utbildning, en mall för VALMA och en för TELMA.

  Sidhuvudet

  • I sidhuvudet står utbildningsanordnarens namn och läroanstalten, de hämtas från Information om skolan.
  • Namnet på betyget är inskrivet direkt i mallen.
  • Namnet på utbildningen och omfattningen hämtas från Studeranderegistrets fält Utbildning i tränings- och rehabiliteringssyfte och Studiernas omfattning. Kontrollera att fälten i fråga är ifyllda för studeranden.
  • Personuppgifterna och inlärarens nummer tas också från studerandedatan.
  • Kolumnrubrikerna är inskrivna direkt i mallen.

  Prestationerna

  • I båda mallarna är prestationstabellen densamma som i betygsmodellen för avlagd utbildning.
  • Kryssa i vilka kurstyper som ska skrivas ut (de som ni använder).

  Sidfoten

  • I tilläggsuppgifterna kommer en färdig text in om vad som krävs för att man ska få ett examensbetyg. Separat text för respektive mall.
  • Eventuella referensförklaringar och andra tilläggsuppgifter om betyget skrivs också ut i Tilläggsuppgifter-punkten.
  • Betyget dateras med det datum som det utfärdas, så datumet plockas in med hjälp av standardfunktionen Dagens datum.
  • På mallarna är de som undertecknar betyget rektorn och grupphandledaren. Byt ut dessa vid behov.


  Uppdaterad: 4.5.2018


  Artikeln har updaterats 07.05.2018