Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Reformen 2018: betygsmall VALMA

  Se bild

  Den nya betygsföreskriften

  I och med yrkesreformen (2018) har det kommit en ny betygsföreskrift (OPH-54-2018), som började gälla från 15.1.2018. Det finns inga detaljerade kriterier för layouten, så Vismas mallar är riktgivande. Det är i sista hand utbildningsanordnaren som ansvarar för riktigheten i sina betyg. Kontrollera alltid hänvisningarna till lagar, förordningar, grunder och diarienummer, så att de motsvarar den examen som den studerande har avlagt. Gör eventuella ändringar i mallarna.

  Observera att mallarna är preliminära och att de uppdateras vid behov.

  Läs in betygsmallen i Primus

  Ladda ner .tul-filerna på din dator och läs in dem i utskriftseditorn i Primus Studeranderegister. Ändra mallarna så att de passar era behov.

  Betyget i den här anvisningen ska ges enbart då den studerande har avlagt hela utbildningen som handleder för yrkesutbildning (60 kp).

  Sidhuvudet

  • I sidhuvudet står utbildningsanordnarens namn och läroanstalten, de hämtas från Information om skolan.
  • Namnet på utbildningen hämtas från Studeranderegistrets fält Utbildning i tränings- och rehabiliteringssyfte och omfattningen från Studiernas omfattning. Kontrollera att fälten i fråga är ifyllda för studeranden.
  • Personuppgifterna och inlärarens nummer tas också från studerandedatan.

  Prestationerna

  • I prestationstabellen utskrivs rubrikerna, utbildningsdelarna och eventuella yrkesinriktade examensdelar och delområden.
  • Omfattningarna och bedömningarna för utbildningsdelarna kommer också in i prestationtabellen.
  • Eftersom bedömningen kan kompletteras verbalt, utskrivs den verbala bedömningen under respektive utbildningsdel.
  • Kryssa i vilka kurstyper som ska skrivas ut (de som ni använder).

  Sidfoten

  • Eventuella referensförklaringar och andra tilläggsuppgifter om betyget.
  • Betygets datum tas från fältet Betygens datum i Studeranderegistret, om alternativet "29" är valt i fältet Betygstyper på samma rad. I andra hand utskrivs det datum som står i fältet Utskrivningsdatum.
  • På mallarna är de som undertecknar betyget rektorn och grupphandledaren. Byt ut dessa vid behov.

  Baksidan på betyget

  • Den första röda cellen på betygets baksida hämtar läroanstaltens namn samt datumet och diarienumret för anordnartillståndet.
  • Anordnartillståndet hämtas i första hand från Studeranderegistrets fält Tillstånd att ordna utbildning (register). I andra hand tas uppgiften från Information om skolan.
  • OBS! I den här cellen ska du byta ut utbildninganordnaren ("hör till utbildningsanordnare X...")
  • Kontaktuppgifterna till läroanstalten tas från Information om skolan.
  • Den övriga informationen är inskriven direkt i mallen. Kontrollera alltid vilken lag och förordning som gällt när respektive studerande avlagt sina studier och byt ut vid behov.


  Uppdaterad: 4.5.2018


  Artikeln har updaterats 07.05.2018