Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Aktivitetsloggen i Wilma

  I Wilma finns en logg över vilka åtgärder en enskild person blivit föremål för samt vilka åtgärder personen själv utfört. Också printande loggas.

  OBS! Den här aktivitetsloggen och händelsehistoriken är två skilda saker. Loggen är till för huvudanvändare att användas i specialfall, medan händelsehistoriken är en funktion som är tillgänglig för alla i Wilma, och där man kan se inloggningarna på användarens Wilma-konto. Händelsehistoriken finns under Kontoinställningar i Wilma, på fliken Händelsehistorik och kan ses utan separata inställningar.

  Användarrättigheter

  För att se aktivitetsloggen krävs att

  • den användargrupp som användaren tillhör har följande rättighet ikryssad: Primus Användargrupper-register / Wilmas rättigheter / Logg / Rätt att se händelselogg.
  • användargruppen finns på användarens kort i Lärare- eller Personal-registret, ifylld i fältet Användargrupp i Wilma.

  Rättigheten ges i praktiken endast till huvudanvändare, i situationer när man behöver reda ut misstankar om eventuellt missbruk.

  Logginnehållet

  Loggen är tillgänglig för följande sidor i Wilma: Studerande, Lärare, Personal, Sökande, Vikarier, Direktion, Arbetsplatshandledare och Utbildningsinspektörer.

  Klicka till exempel på en viss lärare på Lärare-sidan i Wilma och välj fliken Logg. Där finns två flikar:

  • Aktivitet gällande personen: här finns de händelser som andra personer har utfört som läraren har varit föremål för
  • Aktivitet personen själv utfört: här visas de händelser som läraren har utfört när det gäller andra personer i systemet

  Aktivitet från både Primus och Wilma sparas i loggen. Följande detaljer om aktiviteten är tillgängliga:

  • På fliken Aktivitet gällande personen visas tidpunkten för en händelse samt användare, användartyp och kortnummer, element (om det är ett kort eller en utskrift), IP-adress, målregister och tilläggsuppgifter.
  • På fliken Aktivitet personen själv utfört visas objekt (den person som varit föremål för aktiviteten), målregister, kortnummer, element och tilläggsuppgifter.

  I fråga om utskrifterna fungerar aktivitetsloggen på följande sätt:

  När någon har tittat på en utskrift gällande en person via Utskriftseditorn, visas uppgiften “Utskriftseditor” i aktivitetsloggens Element-kolumn, och i Tilläggsuppgifter-kolumnen namnet på den öppnade utskriften. Kom ihåg att en utskrift som öppnats i utskriftseditorn kan ha bearbetats innan den printades, så det kan vara fråga om andra uppgifter än de som finns på utskriften i fråga.

  Om man inte tittat på utskriften via utskriftseditorn, visas "Utskrift" som element, och namnet på utskriften står i tilläggsuppgifterna.

  Listan i loggen kan ordnas efter datum. I loggen finns även inställningen Dölj aktiviteter där personen tittat på sina egna uppgifter, och med den kan man alltså gallra bort sådan aktivitet i listan där personen har kollat på information om sig själv.