Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

KOSKI - felmeddelanden i Primus huvudruta

  KOSKI-automatöverföring och överföringsfel

  Primus gör överföringen till KOSKI automatiskt från och med version 4.57.2. Se närmare i anvisningen KOSKI - överföring till produktionsversionen.

  När det i fortsättningen förekommer fel i automatöverföringen visas ett meddelande om dem nertill i Primus huvudruta. Det här förutsätter att det inte finns andra kritiska felmeddelanden i felmeddelanderegistret, och att Primus-användaren har rätt till Studeranderegistret. Kritiska felmeddelanden prioriteras alltid, se längre ner i anvisningen). Fellistan uppdateras automatiskt med 5 minuters mellanrum, men det
  finns också en Uppdatera-knapp om man vill se läget genast.

  Felen och hur de visas

  När användaren loggar in i Primus, kontrollerar Primus KOSKI-överföringskön. Om det finns fel beträffande sådana kort som användaren har rätt till, visas nertill i huvudrutan "X misslyckade KOSKI- överföringsförsök", och via Visa-knappen får man fram de studerande som felet gäller. Då kan man korrigera felen med en gång. Användaren måste ha rätt att öppna Studeranderegistret.

  Om två användare loggar in samtidigt visas felmeddelandena för bägge användarna. Om den ena användaren korrigerar felen i sin Primus, står felmeddelandet ändå kvar för den andra användaren. När denna andra användare då försöker öppna korten i fråga i Studeranderegistret, öppnas ingen information. Klickar man då på Uppdatera-knappen nertill i huvudrutan får man fram den aktuella situationen, och om felen redan är korrigerade av någon annan försvinner felmeddelandet.

  Olika typer av felmeddelanden

  Nertill i clienten visas fem olika typer av felmeddelanden, enligt hur kritiska de är. Det mest kritiska ärendet visas först. Om det inte finns några kritiska meddelanden, visas KOSKI-felmeddelandena, och så vidare.

  1. Kritiska felmeddelanden: Sådana kort i Felmeddelanden-registret som uppfyller följande kriterier: "Tilläggsuppgifter="Critical" ELLER Tilläggsuppgifter="*out of memory*" ELLER Tilläggsuppgifter="*disk space*" ELLER Tilläggsuppgifter="Backup"". Dessa visas bara för personer som har fulla rättigheter.

  2. Felmeddelanden från KOSKI: Primus undersöker dessa enligt statusen i meddelandekön för KOSKI. De syns bara om användaren har rätt att öppna Studeranderegistret.

  3. Underhållsåtgärder:Syns bara för huvudanvändare som inte tillhör någon specifik skola.

  4. SMS som skickas ut i intervaller samt möjlighet att återkalla dem: Används t.ex. när man söker vikarier. När skolsekreteraren fått ett jakande svar kan hen avbryta sändandet av de följande meddelandena i kön.

  5. E-postmeddelanden och SMS som inte har skickats: Visas när det inte finns andra felmeddelanden att visa.


  Uppdaterad: 9.8.2018

  Typ av dataöverföring: 
  KOSKI