Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Faserna i Suomi.fi-processen

  Den här anvisningen är en sammanfattning över de faser som gäller när ni ska börja använda suomi.fi.

  1) Kontakta Suomi.fi:s kundtjänst eller fyll i Suomi.fi:s blankett som finns på https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/liity-palveluntarjoajaksi.

  2) Fyll i ansökan om behörighet för Suomi.fi på adressen https://esuomi.fi/suomi-fi-tjanster/suomi-fi-fullmakter/ibruktagande/?lang=sv.

  3) Ta fram metadatan själv eller beställ den från Visma (testdata och faktiska data) och skicka dem till e-tjänsten:

  4) Se till att relevant data har använts i Primus. Se anvisningen om Suomi.fi-identifikation.

  5) Befolkningsregistercentralen kontrollerar testmetadatan och för in den i testmiljön. BRC meddelar sedan när filen är inläst och testidentifikationen bör fungera.

  6) Du kan börja med att testa identifikationstjänsten. Testkoder finns på adressen https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/tunnistus/asiakastestiymparistoon-liittyminen/tunnistusvalineet-testiymparistossa.

  7) När du provat tjänsten och fått testerna att lyckas kan du meddela detta till BRC.