Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Reformen - Kalkylering av studerandeår

  PQ-definitionerna har uppdaterats 15.1.2019 så att de nu täcker även koefficienterna för år 2019. Beakta också de nya köskriptena!

  PQ-definitionerna uppdaterade 20.11.2018, eftersom fältet Studerandeår: examenstyp har tagits ur bruk i Primus Studeranderegister.

  OBS! Studerandeårskalkylen är riktgivande och vi ansvarar inte för att siffrorna är korrekta.

  Förberedelser

  För att utföra denna kalkyl behöver du PrimusQuery.

  • Gå först till Studeranderegistret och ta fram fälten i tabellen Studerandeårskalkyler (tabell). Resultaten av kalkylerna sparas i dessa fält när PrimusQuery-förfrågningarna görs.
  • Gå till registret Prisgrupper och ta fram fälten Kod, Namn och Koefficient 1.
  • Ta sedan även fram fältet Kostnadsgrupp både i Examina-registret och i Kompetensområden-registret.

  Spara överföringsfilerna som finns nere i instruktionen på din dator och följ anvisningarna för att läsa in dem i respektive register. Utskriftsfilerna ska läsas in i Studeranderegistret.

  Vissa grunduppgifter ska vara ifyllda för studeranden, och angående studierätten ska helst åtminstone följande information finnas i Stud.arbetsdagar/timantal-tabellen:

  • Timmar fr.o.m.
  • Timmar tills
  • Finansieringsform (i kalkylen beaktas koderna 1 och 10)
  • Studierättens statusar
  • Deltidsprocent OBS! Ett tomt Deltidsprocent-fält tolkas som noll (0) i Primus.

  Om ni inte har använt tabellen, utan i stället har registrerat uppgifterna i enskilda fält (Inledningsdatum, Uppskattat examensdatum, Utskrivningsdatum, Examensdatum, Startdatum för tillf. avbrott, Slutdatum för tillf. avbrott), ska du välja köskriptet "oldschool" bland de nedanstående filerna.

  Överföringsfilerna till Primus

  Läs in överföringsfilerna i de respektive registren. Uppe i registrets meny väljer du Dataöverföringar / Dataöverföring till Primus. Hämta fram den relevanta överföringsfilen på en tom rad via Bläddra-knappen. Fortsätt importera filen på normalt sätt i Primus.

  1. Prisgrupper-registret: läs in prisgrupperna som finns nertill (överföringsfilen "Kustannusryhmät.txt", som överföring mellan Primus).
  2. Examina-registret: läs in prisgrupperna för examina (överföringsfilen "Tutkintojen_kustannusryhmat.txt", som överföring mellan Primus). I Kostnadsgrupp-fältet kommer automatiskt in den uppgift som kopplar samman examina med de kostnadsgrupper som nyss överfördes till Primus.
  3. Kompetensområden-registret: läs in prisgrupperna för kompetensområden (överföringsfilen "Osaamisalojen_kustannusryhmat.txt", som överföring mellan Primus). I fältet Kostnadsgrupp kommer automatiskt in den uppgift som kopplar samman vissa kompetensområden som för koefficientens del avviker från de kostnadsgrupper som fördes in i Primus i punkt 1.
  4. Efter det här behövs PrimusQuery-definitioner för själva kalkylen, och den senaste versionen av den helheten finns nertill i anvisningen. Dessa ska importeras till PrimusQuery-överföringar-registret som en dataöverföring inom Primus, filnamnet "PQ-määritykset____.txt".
  5. Gå till Användarnamn-registret och gör ett registerkort för PrimusQuery. Fyll i fälten Användarnamn och Lösenord på kortet. Koppla ännu användarnamnet till ett registerkort för någon i personalen. PQ-användarnamnet får inte ha någon hemskola.
  6. Kör till sist PrimusQuery-definitionerna i en lämplig ordningsföljd så att kalkylresultaten kommer in i fälten.

  För detta ändamål finns i slutet av anvisningen även exempel på köskripten: "komentojono_opiskelijavuodet_painotetut.txt" och "komentojono_opiskelijavuodet_painotetut_oldschool.txt". Byt namn på de här filerna: byt ut.txt-ändelsen mot .cmd-ändelse (kontakta vid behov er IT-support). Dessutom ska du sätta in rätt adress för Primus-servern, rätt port och PQ-koderna i köskriptet.
  ("Oldschool"-filen är alltså ämnad för granskning av information som registrerats på det gamla sättet, dvs. detta köskript ska användas om ni inte har använt studerandearbetsdagar-tabellen.)

  Observera!

  Kalkylen resulterar i uppdateringar i Studeranderegistrets tabell Studerandeårskalkyler (tabell) efter varje PrimusQuery-körning på följande sätt:

  • Första raden: studerandeår från och med början av 2018 fram till dagens datum.
  • Andra raden: studerandeåren för hela 2018.
  • Tredje raden: studerandeåren för perioden mellan Beräkningens inledningsdatum och Beräkningens slutdatum, om de inträffar under 2018 (studerandespecifik definition).
  • Fjärde raden: studerandeår från och med början av 2019 fram till dagens datum.
  • Femte raden: studerandeåren för hela 2019.
  • Sjätte raden: studerandeåren för perioden mellan Beräkningens inledningsdatum och Beräkningens slutdatum, om de inträffar under 2019 (studerandespecifik definition).

  Rapportering av datan

  Nertill finns även en exempelutskrift för rapporteringen av studerandeår.

  • Opiskelijavuodet.tul - utskrift i listformat från utskriftseditorn, som genererar summauppgifter i sidfoten på sista sidan.


  Uppdaterad: 15.1.2019

  BilagaStorlek
  Kustannusryhmät.txt322 byte
  Tutkintojen_kustannusryhmat.txt41.73 kB
  Osaamisalojen_kustannusryhmät.txt380 byte
  komentojono_opiskelijavuodet_painotetut.txt1.48 kB
  komentojono_opiskelijavuodet_painotetut_oldschool.txt1.6 kB
  Opiskelijavuodet kaikki_20180817.tul6.83 kB
  PQ-määritykset_20190115.txt416.16 kB
  komentojono_opiskelijavuodet_painotetut_2019.txt1.52 kB
  komentojono_opiskelijavuodet_painotetut_oldschool_2019.txt1.64 kB