Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Spridd bedömning av uppförande

  Studerandens uppförande kan bedömas enligt en "spridd" modell. Lärarna bedömer uppförandet på sina egna bedömningslistor och på basis av kursvitsorden fås ett medeltal av vitsorden som blir elevens slutgiltiga vitsord. Fastställningen för spridd bedömning i uppförande görs separat.


  För spridd bedömning i uppförande ska du ta fram pekfältet Uppförandets kurs som finns i Bedömningsregistret. I det här fältet väljer du den kurs som uppförandets bedömning skall räknas till vid fastställningen. Valet är bundet till en viss årskurs. I praktiken innebär det att då du väljer en bedömningslista för en bestämd årskurs i Bedömningsregistrets huvvudruta måste du välja uppförandets kurs för samma årskurs i fältet Uppförandets kurs.


  I exemplet ovan är MOG2 sjunde årskursens andra modersmålskurs, och motsvarande kurs för uppförande är UPh2.

  Att välja kurs för uppförande på bedömningslistor

  Eftersom det kan finnas hundratals bedömningslistor är det inte vettigt att välja den rätta "Uppförandets kurs" separat för alla bedömningslistor. Sök därför först fram rätt årskurs i huvudrutans lista (t.ex. Grupp="7*"). Då listan är klar väljer/markerar du alla kurser i huvudrutans lista och väljer sedan den rätta kursen i uppförande.

  Att fastställa uppförandets bedömning

  För att uppförandets bedömningslistor ska kunna fastställas ska du söka fram alla bedömningslistor där uppförandet bedöms. Alla bedömningslistor ska fastställas samtidigt, annars kan inte medeltalet räknas ut. Primus räknar ett vitsord för kursen för uppförande som är medeltalet av vitsorden som olika lärare har gett.

  Tips! Du kan smidigt söka fram de rätta bedömningslistorna på följande sätt: Välj en bedömningslista som har fältet "Uppförandets kurs" (t.ex. UPPF.4) ifyllt. Högerklicka på fältet Uppförandets kurs och välj Sök samma. Tryck på OK i sökrutan. Du får då fram en lista över alla de bedömningslistor som har samma kurs för uppförande.

  Då bedömningslistorna är framsökta i registerrutan ska du måla de bedömningslistor som du önskar fastställa. I Tilläggsfunktioner-menyn ska du välja Fastställ uppförandets spridda bedömning.

  De fastställda vitsorden i uppförandet syns i Studeranderegistret. Vitsordet i uppförande syns för den "Uppförandets kurs" som valdes i Bedömningsregistret och de uppförandevitsord som lärarna har gett syns under Tilläggsuppgifter. Kursvitsordet blir medeltalet av dessa vitsord.

  I rutan Kursprestationer i fältet Tilläggsuppgifter syns alla de vitsord som medeltalet består av. Vitsordets datum är fastställningens datum och som frånvarotimmar syns studerandens sammanlagda frånvarotimmar. Denna funktion kan således också användas för att räkna ut frånvarotimmarna för en viss tidsperiod.

  Om du t.ex. vill printa ut en lista över de givna uppförandevitsorden inför lärarmötet kan de printas ut med utskrift av lista. Välj elevens namn, ett visst vitsord för en viss uppförandekurs och de tilläggsuppgifter som ska skrivas ut.

  Utskrift av vitsorden i uppförande

  Om du vill printa ut uppförandets vitsord som läraren har gett är det möjligt att printa ut vitsorden per bedömningslista genom att bearbeta Bedömningslista-utskriften. Välj Funktioner / Skriv ut / Utskriftseditor och öppna bedömningslistan. Tillsätt en datacell som printar ut uppförandets vitsord genom att lägga till "Uppförandets vitsord->Vitsord" i datacellen.

  Om läroanstalten t.ex. för ett lärarmöte vill ha en utskrift av vitsorden i uppförande är det möjligt att skriva ut en lista via Utskrift av lista. De uppgifter som skall skrivas ut är studerandens namn, uppförandets kursvitsord samt tilläggsuppgifterna i uppförandets kurs.

  Sammanfattning av uppförandevitsord

  En del läroanstalter använder en s.k. spridd bedömning då de bestämmer vitsordet i uppförande. Det betyder att flera lärare ger ett eget vitsord i uppförande och på basis av de olika vitsorden räknas ett medeltal ut som blir elevens uppförandevitsord. Vid skolorna vill man ofta veta vilka vitsord som det egentliga uppförandevitsordet baseras på. I Primus Bedömningsregister kan du få fram en sammanfattning över alla vitsord genom att klicka på Funktioner / Sammanställningar / Uppförandevitsord.

  Genom att kryssa i Visa även avrundat medeltal får du också med ett avrundat medeltal över uppförandevitsorden. Om medeltalet är t.ex. 9,33 kommer det avrundade medeltalet att bli 9 och visas i kolumnen Avr. MT.

  Om du inte vill att vårdnadshavarna ska se de vitsord som baseras på spridd bedömning kan du i registret Kurstyper för uppförandets kurstyp kryssa för fältet Dölj tilläggsinformation för studerande och vårdnadshavare i Wilma. Då visas inte tilläggsuppgifter om prestationerna i uppförandets kurser i Wilma. Lärarna ser tilläggsuppgifterna i Wilma oberoende av om fältet är ikryssat eller inte.

  Funktionen öppnar en ruta där du kan välja vilka kort som ska tas med i sammanfattningen. Alternativen är Alla oarkiverade, Framsökta registerkort samt Valda. Du kan också välja en viss klass om du t.ex. vill få fram uppgifterna för en enda klass även om flera klassers elever är med i en och samma grupp (t.ex. i valbara ämnen). Klicka slutligen på Räkna och förhandsgranska och skriv ut sammanfattningen.

  Nyckelord: Spridd bedömning, uppförandesammanfattning, uppförandevitsord

  Uppdaterat 8.1.2014

  Relaterade sidor: