Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Studerande med flera registerkort

  Med hjälp av studerandetyper kan man skapa flera registerkort till en studerande och då kan man anteckna på egna registerkort uppgifter om olika studier som avläggs samtidigt . På det sättet kan en studerande ha ett studerandekort samtidigt i t.ex. yrkesläroanstalt och gymnasium eller i en examensinriktad utbildning och en annan utbildning.

  Studerandetyp

  Primus tillåter inte flera registerkort till samma personbeteckning. Läroanstalterna har normalt löst problemet genom att ändra personbeteckningens slutdel till -XXXX eller genom att definiera i
  Kontroll av personbeteckning -register de personbeteckningar som kan ha flera registerkort.

  När man använder studerandetyper behöver man inte ovannämnda definieringar. Studerandetypen berättar vilken sorts studier det är fråga om. Läroanstalten skapar studerandetyper enligt det om en studerande kan ha en annan likadan utbildning pågående samtidigt. Till exempel en studerande som avlägger en delexamen, kan ha flera utbildningar pågående samtidigt, i samma eller i en annan läroanstalt men i samma Primus.

  En läroanstalt kan själv definiera hur studerandena som avlägger olika studier i olika enheter sorteras. Allmänt används studerandetyperna Arkiverad studerande, Avlägger examen och Utexaminerad. Studerandetyper kan tilläggas vid behov. I anvisningar angående dataöverföringar till Statistikcentralen, FPA osv. används ofta studerandetyper, när man vill söka t.ex. studerande i tilläggsutbildning eller studerande som har avbrutit studier.


  Skapa studerandetyper

  Studerandetyperna skapas i ett eget Studerandetyper-register, som finns under Övriga register. Välj Funktioner / Nytt registerkort. Ifyll i Förklaring-fältet studerandetypens namn och i Studerandetyp-fältet en längre beskrivning. Kryss i fältet Flera registerkort tillåts, om typen är någonting annat än Avlägger examen. Efter sparningen finns den nya studerandetypen i Studeranderegistret och i Sökrutan bland alternativen i Studerandetyp-fältet.

  Välj studerandetypen till studerande

  Studerandetyperna väljs i Studeranderegister. Måla från registerrutans listning de studerande som avlägger hela examen. Välj till dessa alternativet Avlägger examen i Studerandetyp-fältet. Till detta registerkort antecknas studerandens nuvarande prestationer som angår examen som avläggs.

  Om en studerande avlägger samtidigt andra studier, som inte hör till detta examen, görs ett annat registerkort till studeranden. Till det andra registerkort antecknas sådan studerandetyp till vilken tillåts flera registerkort. När studerandetyperna har definierats kan de användas vid sökningar.


  Studerandetyper som användaren kan se

  Med hjälp av studerandetyper kan man också begränsa vilka studerande en Primus-användare kan se eller bland vilken studerendetyp sökningarna görs. Om studerandetypen väljs redan i Användarnamn-registrets Studerandetyp som används vid sökningen -fältet, ser användaren endast de registerkort som har denna studerandetyp. Det andra alternativet är att välja studerandetypen i Sökrutan via Studerandetyp-fältet. Då kan användaren se kort av alla studerandetyper, men till sökningen tas med endast kort av den valda studerandetypen.

  Studerandetyper i multiPrimus

  Användning av studerandetyper i multiPrimus är viktigt speciellt då en studerande utexaminerar eller av något annat skäl avbryter studier helt och hållet. Eftersom studerande som avlägger examen kan ha endast ett registerkort, måste man komma ihåg att ändra studerandetypen före man arkiverar studerandens kort. Om studeranden börjar avlägga någon annan examen i en läroanstalt som är med i samma multiPrimus-databas, kan man inte välja en rätt studerandetyp om studeranden är fortvarande som examensstuderande i den tidigare läroanstalten.