Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Uppdatering av specialstuderandenas uppgifter i Primus

  Specialstuderandenas uppgifter bör uppdateras både före bedömningen och då man bedömer. Uppgifterna kan kompletteras på olika sätt, av vilka läroanstalten kan välja det som bäst motsvarar de egna behoven.

  I Primus finns också flera fält där specialstuderandes uppgifter kan antecknas. Av uppgifterna i dessa fält kan man samla ihop t.ex. IP-utskrifter (länkar i slutet av instrutionen). För statistikföring ifylls iallafall fälten Grund för specialundervisning (yh/yrkes) och Specialelevens undervisningsgrupp.


  Då man börjar bedöma specialstuderanden, görs följande åtgärder:

  1) Välj Vitsord -mellanbladet och klicka på den kurs som skall bedömas.
  2) I det Kursprestationer -fönster som öppnas väljs anpassad kurs från Typ -fältet. I fältet Verbal bedömning kan man skriva in en anteckning om anpassningen till läraren. Denna anteckning syns åt läraren i bedömningslistan i Bedömning -registret.  Till studeranden antecknas i Studeranderegistret HOPS enligt följande:

  1) Klicka på den kurs som skall ändras med högra musknappen och välj Ändra studerandens kursuppgifter eller genom att välja Vitsord -mellanbladet och klicka på den kurs som skall ändras och välja i Kursprestationer -fönster som öppnas Kursuppgifter -tryckknappen.
  2) Ange i fälten de uppgifter som man avtalat om i HOPS -mötet och ändra kurstypen till anpassad. Fältenas utseende och placering kommer från Kurser -registret, så om något fält t.ex. inte finns framme så tas det i användning i ifrågavarande register.
  3) Välj Spara, varvid registerkortets ändringar sparas.

  Studerandena bedöms normalt i Bedömning -registret. Då man lägger till studeranden i bedömningslistan, uppdateras automatiskt studerandens uppgifter från Studeranderegistret. Härvid uppdateras de uppgifter som ändrats i Studeranderegistret, som t.ex. Kurstyp och Verbal bedömning syns i bedömningslistan. Om bedömningslistan är upprättad före man uppdaterat uppgifterna om anpassningen i Studeranderegistret, bör uppgifterna uppdateras från Studeranderegistret.

  Uppgifterna uppdateras enligt:
  1) Aktivera bedömningslistan
  2) Klicka på Tilläggsfunktioner / Uppdatera prestationerna från Studeranderegistret
  3) Om du kryssar i Välj uppgifter som ska uppdateras kan du välja att t.ex. endast typ ska ändras. Det gör att om studeranden redan har fått ett vitsord från tidigare kommer vitsordet att stå kvar.
  4) Uppgifterna i studerandenregistret överförs därefter till bedömningslistorna. Mata därefter in vitsorden och fastställ dem genom att klicka på Tilläggsfunktioner / Fastställ bedömningen.

  I Information om skolan -registret finns fältet Uppgifter som överförs vid fastställningen. Med hjälp av detta fält kan man begränsa vilka uppgifter som vid fastställningen överförs till Studeranderegistret. Om man t.ex. inte vill överföra Typ eller Verbal bedömning -fältens innehåll från Bedömning -registret till Studeranderegistret ikryssas inte dessa alternativ i Uppgifter som överförs vid fastställningen -fältet. På detta sätt uppstår inga problem ifall uppgifterna inte uppdaterats till bedömningslistan.

  Nyckelord: individualisering, fastställning