Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Gymnasiets kursbricka

  I Kurre är det enkelt att göra kursbrickor för gymnasiet. Det enda du behöver bestämma är hur många grupper som ska ordnas i de olika kurserna, i vilka perioder de ska undervisas och vilka grupper som ska ordnas samtidigt, i samma balk. Studerandena ser kursbrickorna i Wilma där de gör sina egna val. På basis av valen får varje studerande ett personligt schema.

  Förberedelser

  Innan du börjar arbetet med kursbrickorna kan du bekanta dig med anvisningarna om hur man gör grupper och lägger till olika uppgifter, t.ex. om lärarna. Du hittar länkar till anvisningarna i slutet av den här instruktionen.

  Kursbrickorna kan du göra

  • antingen på basis av förhandsvalen, så att programmet delar in studerandena med optimeringsfunktionen
  • eller utan val, så att studerandena själva ser till att inga överlappningar uppstår.

  Specialgrupper

  I vanliga fall får studerandena själv välja vilka grupper de ska vara med i på kursbrickan. Om en kurs ordnas endast en gång eller om vissa studerande har förtur till en grupp ska du göra inställningarna för dessa grupper innan du gör kursbrickan:

  • Om du vill försäkra dig om att vissa studerande kommer med i en viss grupp (t.ex. abiturienter) ska du på förhand välja grupp åt dem. Studerandena kan, om du vill, själv ta bort valet i Wilma. Om det finns utrymme för fler studerande i gruppen kan du ge den en maximistorlek.
  • Funktionen Gruppens studerande i grunduppgiftsfönstret visar även valets period, om denna är angiven för valet i studerandens läroplansträd i Primus. Med hjälp av periodinformationen kan man försäkra sig om att läsårets första perioder erbjuder abiturienterna de kurser som de valt och som måste avläggas före studentskrivningarna. Du kan också färdigt lägga in abina i dessa grupper. När du gör kursbrickans balkar ska du lägga in dessa grupper i brickorna för de första perioderna.
  • Om du vill göra en grupp med 15 specifika studerande och inga andra, ska du välja gruppen åt studerandena och sedan ge den maximistorleken 15. Det går också att låsa gruppen, men om du gör det kommer studerandena inte att kunna ta bort sig själva från gruppen i Wilma.

  Du ställer in maximistorleken och låser grupper i Grunduppgifter på fliken Grupper.

  Utforma kursbrickans balkar

  Gör ett tillräckligt antal undervisningsgrupper och periodisera dem innan du gör kursbrickan!

  1) Öppna grupperingsfönstret och klicka fram Kursbricka-fliken. Gå till den första perioden genom att klicka på periodknappen uppe till höger. Sök fram alla klasser genom att tömma sökfältet som finns i det vänstra hörnet. Klicka på Enter så att det kommer fram en stjärna (*) i fältet.

  2) Klicka på knappen Ny kursbricka. Ge kursbrickan ett namn, t.ex. "Period 1". Inga övriga uppgifter behövs ännu i det här skedet.

  3) I rutans högra kant kommer det fram alla undervisningsgrupper som har lagts till i period 1.

  4) Dra en grupp från den högra till den vänstra kanten med musen. När du placerar gruppen ovanpå texten "Balkarna byggs upp..." skapas en balk automatiskt. Därefter kan du lägga till grupper i samma balk, men också göra nya genom att placera grupperna under den befintliga balken. När du klickar på en grupp i högra kanten på skärmen visas ett meddelande om överlappning, om gruppen har gemensamma resurser med en grupp som redan finns i balken. Meddelandet kommer fram till höger i balkarnas rubrikrader.


  5) Då arbetet är i ett lämpligt skede ska du kryssa i Optimera valen. Optimeringen kan vara på redan från början, men den kan göra programmet trögt. Därför lönar det sig att låta optimeringen vara av då du gör många ändringar. När optimeringen är på kommer antalet studerande fram i grupperna och i fönstrets nedre kant kommer det fram en lista över de överlappningar som finns just då.

  6) Flytta de sista grupperna till balkarna och följ samtidigt med hurdana överlappningar som uppstår. Kurre flyttar om studerandena i grupperna vartefter att du lägger till grupper i balkarna. Om det uppstår en situation då det inte går att undvika överlappningar kommer det fram information om studeranden i den nedre kanten.

  7) Utspridda kurser Om en kurs undervisas utspritt över flera perioder, ska du först periodisera kurserna som de undervisas, t.ex. 2 timmar i period 1, 2 timmar i period 3 och 1 timme i period 5. Varje veckotimantal får en egen del i kursbrickan och det går att göra en egen balk av dem.

  Ordna balkar och grupper

  I balkarna ordnas grupperna enligt den ordning som de placeras i balken. Om du vill flytta på en grupp kan du göra det genom att dra den till ett nytt ställe med musen. Det går också att ordna dem automatiskt enligt förkortning, kurstyp eller placeringstyp. Det gör du genom att högerklicka på balkens gröna rubrikrad och välja Ordna balkens grupper och sedan det sätt som du vill ordna dem.

  Som standard ordnas balkarna enligt ordningsnummer. Du kan ändra ordningen genom att dra balkens gröna rubrikrad ovanpå en annan balk. Samtidigt numrerar Kurre balkarna på nytt. Om du tar bort balkar kan det göra så att en del ordningsnummer försvinner, men du kan ändra ordningstalen för hand genom att högerklicka på den gröna rubrikraden och sedan välja Ändra balkens nummer.

  Balkarnas undervisningstider

  Balkarnas undervisningstider, d.v.s. timschemat, skapas i Kurres placeringsfönster. Det går att göra balken offentlig i Wilma både innan och efter att balkarna har placerats i schemat. Om balkarna är placerade i schemat kommer studerandena genast att se hurdant schema de kommer att få.

  Tips på att bygga balkar

  Du hittar det bästa sättet att bygga balkar genom att pröva dig fram. Då alla grupper har placerats i en balk och överlappningarna är så få som möjligt (eller inga alls) kan du göra den offentlig i Wilma. Om ni inte använder Wilma kan du spara valen. Balkarna är nu färdiga och studerandena är placerade i grupperna.

  Börja med de grupper som måste undervisas i egna balkar. Om det finns t.ex. endast en datasal i skolan och den behövs till alla datagrupper i samma period måste varje grupp placeras i en egen balk. Målet är dock att göra så få balkar som möjligt så att så många studerande som möjligt finns i en balk. Kontrollera också gruppstorleken: så länge som en kursbricka inte är sparad kan Kurre flytta studerande från en grupp till en annan. Det betyder att när en grupp tas bort från en balk så ordnar Kurre gruppsammansättningen på nytt.

  I fönstrets övre kant finns alternativen Visa och Inställningar där du hittar olika hjälpverktyg för kursbrickans uppbyggnad. Du kan använda olika färger på kursbrickan, enligt kurstyp eller placeringstyp, tillåta överlappningar osv.

  Låsa en grupp i en viss balk

  Om en viss grupp måste ordnas i en viss balk och du vill förhindra att gruppen i misstag flyttas till en annan balk kan du göra det genom att låsa gruppen. Även om gruppen är låst i en viss balk går det att ändra valen och utföra andra ändringar som berör gruppen. För att låsa en grupp ska du högerklicka på gruppen och välja Låst. Det går att låsa alla grupper i en balk genom att klicka på balkens gröna rubrikrad och välja Låst.

  Då kursbrickan är klar

  Då kursbrickan är klar ska du trycka på knappen Egenskaper som finns under själva kursbrickan. I rutan som öppnas kan du ställa in hur brickan ska synas i Wilma. Närmare instruktioner om inställningarna hittar du via länkarna nedan.

  Kursbrickans grupper kan presenteras enligt kurstypens färg eller enligt placeringstypens färg i Wilma. Med placeringstypens färg går det att ge olika färger åt t.ex. första, andra och tredje årets kurser.

  Skapa bedömningslistorna genast då gruppernas period och lärare är klara. Lärarna ser sina grupper i Wilma först då bedömningslistorna är gjorda.