Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Justera utskriften så den ryms på en sida

  I det följande ges instruktioner om vilka åtgärder som kan vidtas om utskriften går på två sidor, fastän den borde rymmas på en sida.

  Se en kort video på finska om att justera utskrifter.


  1. Minimera prestationstabellens och underrubrikens mellanrum
  Öppna utskriften i utskriftseditorn. Gå ner på första sidan. Dra den gula prestationstabellen fast i den vitbottnade underrubriken. Om det lämnats tomrum mellan prestationstabellen och underrubriken, lämnar Primus vid utskrivandet lika mycket mellanrum mellan det sista ämnet och underrubriken. Detta kan vara orsaken till att utskriften inte ryms på en sida.


  2. Justera underrubrikens plats på sista sidan

  Underrubriken skrivs ut på pappret på den plats den är definierad på utskriftsbottnen. Underrubriken reserverar åt sig utrymmet som definierats på bottnen. Ifall underrubriken är väldigt högt uppe, reserverar den mycket mera utrymme från pappret än om underrubriken skulle vara lägre ner. Även tomma rader i slutet på underrubriken tar utrymme på pappret, så därför lönar det sig att föra underrubriken ner, så reserverar den mindre utrymme.

  Ifall underrubriken börjar högt uppe, kan det vara så att utskriften blir tvåsidig speciellt för de studeranden som har stor mängd prestationer. Detta korrigeras på följande sätt:

  Välj Sista sidan och aktivera underrubriken genom att klicka på den vita bottnen. Flytta underrubriken nedåt lite åt gången. Testa ibland via förhandsgranskningen.


  3. Förminska prestationstabellens radavstånd och fontstorlek

  Genom att förminska utskriftens radavstånd får man mera utrymme för prestationsuppgifter. Radavståndets förändring granskas via förhandsgranskningen. Ifall radavståndets förändring inte ger önskad resultat, kan fontstorleken förminskas.

  4. Justering av under- och överrubriken

  Ifall åtgärderna ovan inte medför önskat resultat, kan man se om det finns justeringsmöjligheter på under- eller överrubriken. Tomma rader kan tas bort genom att klicka på den tomma raden med musens högra knapp och från menyn välja Ta bort rad.