Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Avgångsbetyg, studiernas omfattning

  Se bild

  Detta är en utskriftsmodell till folkhögskolans avgångsbetyg. Till betyget utskrivs också studiernas omfattning som ECTS-studiepoäng.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Över- och underrubrik


  Till över- och underrubriken utskrivs uppgifter som är gemensamma till alla studerande.

  Om du behöver hjälp med att ändra uppgifter som utskrivs, hittar du anvisningar i en artikel Text, Data, Antal och Summa -mellanbladen under Relaterade sidor.

  Överrubrik

  Till överrubriken utskrivs som text bl.a. läroanstaltens namn och prestationstabellens kolumnrubriker. Ytterligare utskrivs till överrubriken också studerandens uppgifter från studeranderegistrets fält. Som data utskrivs studerandens namn, personbeteckning, inlednings- och examensdatum samt enhet.

  Underrubrik

  Till underrubriken utskrivs som text rubriken Studiernas omfattning och bredvid den alla studiepoäng studeranden har avlagt enligt ECTS studiepoäng.Kurs(Primus) -definitionen.

  Utöver de avlagda studiepoängen utskrivs till underrubriken också från Information om skolan -register Kommun samt Rektor/Skolans föreståndare. Från studeranderegister utskrivs examensdatum och grupphandledarens namnförtydligande från Klasser-registrets fält Grupphandledare/klassföreståndare. I underrubriken finns också utrymme till underskrifter och skolans stämpel.

  OBS! Till underrubriken utskrivs från textcellen texten Avläggande av linjen godkänt förutsätter studier av minst XX studieveckor. En studievecka motsvarar ungefär 27 lektioner. Till denna text ska man ändra XX till det antal studiepoäng som krävs i er läroanstalt. Anvisningar till ändring av text i en textcell hittar du under Relaterade sidor. Efter att ha ändrat uppgifter, måste utskriften sparas via utskriftseditorns Spara-funktion under Funktioner-menyn.

  Under ovannämnda text utskrivs förklaringar till vitsord som förekommer i utskriften.

  Prestationstabell


  Från prestationstabellen utskrivs namnen på kurser studeranden har avlagt, deras omfattning och vitsord.

  Om du behöver hjälp med att ändra uppgifter som utskrivs, hittar du anvisningar i en artikel Text, Data, Antal och Summa-mellanbladen under Relaterade sidor.

  Stora rubrik

  Till prestationstabellens första Uppgifter om kursen()-> Namn -cellen har definierats att kurstypen stor rubrik ska utskrivas. Namnen på denna nivå utskrivs ifall utskriftsvillkoret ECTS studiepoäng() >0 uppfylls. När någon av den stora rubrikens barnkurser har studiepoäng utskrivs stora rubriken till betyget.

  Helheter

  Till den andra Uppgifter om kursen()-> Namn -cellen har definierats att helheter-kurstyper ska utskrivas (t.ex. Linjens helhet eller Språkens helhet).

  Cellens första innehåll

  Till betyget utskrivs helhetens namn om utskriftsvillkoret
  Vitsord() -> Vitsord"" OCH Namn på övrig prestation()="" uppfylls.

  Cellens andra innehåll

  När cellens första utskriftsvillkor inte uppfylls, överförs till cellens andra innehåll, där utskriftsvillkoret lyder
  Vitsord()-> Vitsord"" OCH Namn på övrig prestation()<>"". Ifall man har i kursprestationens Kursens namn -fält ifyllt namnet, utskrivs uppgiften från detta fält. Med andra ord har till uppgiften som skrivs ut definierats Namn på övrig prestation().

  Studiernas omfattning och vitsord

  Från prestationstabellen utskrivs studiernas omfattning, dvs. ECTS studiepoäng, ifall utskriftsvillkoret Vitsord() -> Vitsord"" OCH ECTS studiepoäng>"0" uppfylls. I Kurstyper som skrivs ut -fältet har kryssats Kopiera föregående -fältet, det betyder att kurstyperna varifrån studiepoängen tas är samma som föregående, dvs. helheter.

  Vitsord på svenska och Vitsord med bokstäver på svenska utskrivs enligt utskriftsvillkoret Vitsord() -> Vitsord"". Också till dessa två vitsord-cell har kryssats Kopiera föregående, så om utskriftsvillkoret uppfylls, utskrivs helheternas vitsord.


  Artikeln har updaterats 06.05.2013