Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Grundskolans läropliktskort

  Se bild

  Detta är grundskolans läropliktskort

  Det finns två alternativa utskriftsversioner av detta läropliktskort beroende på vart besluten har registrerats.

  • Om besluten gällande eleven är inskrivna i Studeranderegistrets beslutsfält, använd utskriften "Grundskolans läropliktskort.tul"
  • Om besluten gällande eleven är inskrivna i Ansökningar och beslut-registret, använd utskriften "Grundskolans läropliktskort 2013.tul"

  Utskriftens ibruktagande

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i Studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Obs! Se även läropliktskort (mera omfattande), innehåller elevens språkval, och skolvägens uppgifter skrivs ut mera omfattande.

  Utskriftens uppgifter


  Utskriften består av två delar, överrubrik och vanlig tabell. I överrubriken skriver man ut utskrifens rubrik "Grundskolans läropliktskort" som text.

  Uppgifterna till utskriften hämtas från fälten i studeranderegistret.

  Personuppgifter
  I tabellens övre del skriver man ut elevens personuppgifter. Till denna del skrivs ut bl.a. namn, personsignum, adress, medborgarskap och trossamfund.

  Föräldrar och vårdnadshavare
  hit skriver man ut vårdnadshavarens namn, kontaktuppgifter och typ.

  Börjat
  hit skriver man ut studerandens läropliktens inledningsdag från studeranderegistrets fält med samma namn. Till deltagandet i förskoleundervisning skriver man ut informationen ja/nej från fältet Deltagit i förskoleundervisning.

  Förskolans namn kan skrivas ut från två olika fält Förskola (skola) -> Namn eller Förskola (annan). Fältets Förskola (skola) innehållet skrivs ut då villkoret Förskola (skola) -> Namn="" förverkligas. Fältets innehåll väljs från registret Läroanstalter. Förskola (annan) är textfält och informationen skrivs ut då man ifyllt i ifrågavarande fält platsens namn.

  Kansliets beslut
  Kansliets beslut hämtas från Studeranderegistrets fält Beslut(K). Från dessa uppgifter skriver man ut datum, paragraf, själva beslutet och beslutsgrund, samt beslutsfattaren och kommun.

  Skolans beslut
  Skolans beslut hämtas från Studeranderegistrets fält Beslut. Liksom från kansliets beslut skriver man ut i denna del från skolans beslut datum, paragraf, själva beslutet och beslutsgrund, samt beslutsfattaren och kommun.

  Prestationer
  Till prestationer-delen skriver man ut datumen på utgivna betyg. Dessa betyg är avgångsbetyg, tilläggsundervisningens betyg och grundskolans skiljebetyg.

  Skolgång
  Till utskriftens skolgång-del skriver man ut elevens skolgångshistoria, som omfattar skolornas belägelsekommuner, skolornas namn samt ankomst- och avgångsdagarna i kronologisk ordning
  från den äldsta till den senaste.

  Elevens hemkommun skrivs ut från skolgångstabellens flerradiga fält, som skriver ut elevens hemkommun efter skolgångsuppgifterna.

  Skolväg
  Till denna del av utskriften skriver man ut skolvägens längd, som hämtas från fältet med samma namn i studeranderegistret.

  Tilläggsuppgifter
  Skrivs ut från Studeranderegistrets Tilläggsuppgifter-fält. Informationen skrivs ut flerradigt enligt behov. (Om det finns mycket information i fältet).


  Artikeln har updaterats 18.11.2013