Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Anmälan över skolberedskapsundersökning

  Se bild

  Detta är skolkansliets utskrift över skolberedskapsundersökning.
  Utskriften används då man informerar vårdnadshavaren om studerandens skolberedskapsundersökning.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i Studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Överrubrik och vanlig tabell


  Utskriftsmallen har indelats i två delar: överrubrik och vanlig tabell.
  I överrubriken skriver man gemensamma uppgifter för alla studeranden

  • som text eller data -samt vårdnadshavarens uppgifter.

  I den vanliga tabellen skriver man ut inbjudan till skolberedskapsundersökningen.

  Överrubriken skriver ut namnet på utskriften och skolkansliets kontaktuppgifter som text. Informationen om skolans läsår hämtas från studeranderegistrets Skola -fält. Vårdnadshavarens uppgifter skrivs ut från vårdnadshavartabellens första rad.

  I den vanliga tabellen skrivs platsen och datumet ut för skolberedskapstest, samt barnets namn och personbeteckning. Ort för skolberedskapstest hämtas från studeranderegistrets textfält med samma namn. Fältet fungerar även som ett pekfält till läroanstalter -registret.
  Skolans kontaktuppgifter får man utskrivet från samma fält då man först lite bearbetar fältets utseende. Välj först i studeranderegistret Underhåll - Fälteditorn. Välj i fälteditorn fältet Ort för skolberedskapstest och högerklicka på fältet och välj Bearbeta fältets utseende från snabbmenyn. Gör följande sökning i sökrutan:
  Namn+","Näradress+","Postadress+","&Telefon.
  Efter denna bearbetning skrivs det ut på utskriften Orten för skolberedskapstest samt kontaktuppgifter.

  Skolberedskapsundersökningar anordnas som grupp-, individ- eller annat form. För att rätt form skall skrivas ut har cellen tre innehåll och dessa innehåll utskriftsvillkor. T.ex. texten Undersökningen är i gruppform och räcker 1 1/2 timmar skrivs ut då utskriftsvillkoret
  Skolberedskapstest="grupp" uppfylls.
  I tabellens nedre del har man lämnat rum för underskriften.


  Artikeln har updaterats 26.04.2011