Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Skolskjuts

  Se bild
  Filer

  Detta är en utskrift för skolkanslier. Utskriften skriver ut uppgifter om skolskjutsarna.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i Studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Överrubrik och vanlig tabell


  I tabellerna finns både text- och dataceller. Datacellernas uppgifter hämtas från fält i Primus. Vid behov kan eleven och/eller hans vårdnadshavare för hand korrigera uppgifterna direkt på utskriften. Läroanstalten korrigerar sedan uppgifterna i databasen.

  Överrubrik

  I överrubriken finns rubrik och dagens datum. Rubriken är skriven som text och datumet är en datacell.

  Elev

  Utskriftens övre del är reserverad för elevens personuppgifter. Uppgifterna är dataceller, d.v.s. de skrivs ut från fält i Primus. Datacellens innehåll kan vid behov ändras. Detta sker genom att först aktivera ifrågavarnade cell. Sedan väljs Data -mellanbladet (finns till höger). Då man klickar på innehållet öppnas en sökruta. Det nuvarande innehållet töms och det nya innehållet väljs från fältlistningen till vänster.

  Föräldrar och/eller vårdnadshavare

  Uppgifterna om föräldrarna/vårdnadshavarna är dataceller. Uppgifterna skrivs ut från fält i Primus.

  Grund för skolskjuts

  Grunden för skolskjuts är ett datafält, d.v.s. uppgiften hämtas från Studeranderegistret.

  Tilläggsuppgifter

  Tilläggsuppgifter är ett datafält, d.v.s. uppgiften hämtas från Studeranderegistret.


  Artikeln har updaterats 26.04.2011

  Relaterade sidor: