Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Val och prestationer

  Se bild

  Med denna utskrift får man en sammanfattning av studerandens val och prestationer.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i Studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Utskriftens uppgifter


  Utskriften har två delar: en överrubrik och en vanlig tabell.

  Överrubrik

  Skolans namn hämtas från Information om skolan -registret. I överrubriken skrivs dessutom dagens datum ut. De celler som syns som "svart på vitt" är textceller. Innehållet kan ändras genom att välja cellen, varvid texten kommer fram till höger på Text -mellanbladet. På detta mellanblad ändras texten till den önskade och sedan sparas utskriften.

  Datacellernas innehåll kan också ändras. Aktivera ifrågavarande datacell och välj Data -mellanbladet och tryck tryck med musen på den vita rutan, varvid sökrutan fås fram. Töm fältets innehåll, och välj det önskade alternativet/fältet från fältlistningen.

  Vanlig tabell

  Uppgifter om studeranden (klass, släktnamn och förnamn) hämtas från Studeranderegistret.

  Datacellen Val.Kurs.Omfattningstyp(Primus,Studieveckor) skriver ut studerandens antal val sammanlagt. Nästa datacell Omfattning(avlagda).Kurs.Omfattningstyp(Primus,Studieveckor) skriver ut studerandens sammanlagda antal prestationer. Den sista cellen skriver ut antal val och prestationer sammanlagt.


  Artikeln har updaterats 11.03.2015