Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Klassens uppgifter

  Se bild

  Med hjälp av utskriften får man klassvisa listor över studerande och deras kontaktuppgifter. Till utskriften utskrivs också klassföreståndaren samt antalet flickor och pojkar på klassen.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften öppnas i Primus W4 -programmet genom att i studeranderegistrets utskriftseditor välja Funktioner / Kopiera från fil.

  Uppgifter om utskriften


  Till utskriften utskrivs studerandena och deras kontaktuppgifter klassvis på det sättet att varje klass utskrivs på en egen sida.
  Utskriften består av överrubrik, tabelldel och underrubrik.

  Till överrubriken utskrivs namnet på klassen/gruppen och ifrågavarande klassens klassföreståndare (efternamn och förnamn).
  Till tabelldelen utskrivs som lista studerandens efternamn, förnamn och personbeteckning samt adressuppgifter och hemtelefon.
  Alla andra uppgifter utskrivs från studeranderegister förutom klassföreståndarens namn som utskrivs från lärarregister.

  Till underrubriken utskrivs antalet flickor, antalet pojkar och alla studerande sammanlagt.
  Som cellens innehåll har man valt på "Antal"-mellanbladet t.ex. Kön="Kvinna" och då räknar Primus ihop alla flickor på klassen och utskriver summan i ifrågavarande cell.
  Till "Alla elever på klassen" -cellen utskrivs det totala antalet elever på klassen. Cellen utskriver antalet studerande som har personbeteckningen ifylld med hjälp av Antal-cellen Personbeteckning <>"".

  Utskriftens egenskaper (Inställningar / Utskriftens inställningar) har bearbetats på följande sätt:
  Listans ordning är "Efternamn&Förnamn".
  Med Sidbyte då det valda fältets innehåll ändrar -fältet har man definierat att när Grupp/klass -fältets värde ändrar byts också sidan. På det sättet får man varje klass utskriven på en egen sida.

  Primus utskriver automatiskt skolans alla klasser om man inte har definierat kort som söks. I Utskriftens inställningar -rutan kan man i Kort som söks -fältet göra en sökrutin som definierar vilka kort som utskrivs. T.ex. sökrutinen Grupp/Klass="7a" utskriver endast en lista över studerande på 7a-klassen.


  Artikeln har updaterats 26.04.2011