Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Etikettutskrift, studerande

  Se bild

  Med hjälp av dessa utskrifter kan du skriva ut etiketter med studerandenas adresser.

  Spara utskriftsfilen ovan på din dator.

  Ta i bruk utskriften genom att gå till Studeranderegistret och öppna utskriftseditorn. I utskriftseditorn väljer du Funktioner / Kopiera från fil och väljer filen du nyss sparade.

  Utskrifter du kan välja mellan


  Utskrifterna under rubriken Utskriftsfiler skriver ut adressuppgifterna från fälten i
  Studeranderegistret.

  Vilka fält i Studeranderegistret uppgifterna hämtas från varierar beroende på utskriften.

  Adressetikett, studerandens hemadress
  Utskriften skriver ut studerandens namn samt hemortens när- och postadress.

  Adressetikett, studieortens adress
  Utskriften skriver ut studerandens namn samt studieortens när- och postadress.

  Adressetikett, anhörig
  Utskriften skriver ut namnet på studerandens anhöriga samt adressuppgifterna från rad 1.

  Utskrifterna skrivs ut som miniatyrutskrifter, vilket innebär att flera studerandes uppgifter skrivs ut på samma papper.

  Etikettutskrift


  Det är mycket enkelt att göra en etikettutskrift i utskriftseditorn.

  De röda datacellerna hämtar studerandens uppgifter från
  Studeranderegistret. Vid behov kan du ändra datacellens innehåll. Detta gör du genom att välja ifrågavarande cell och sedan gå till Data -fliken till höger. Klicka sedan på det vita fältet under texten "Data". I rutan som öppnas kan du välja önskat innehåll.

  I bilden syns inställningarna i Skriv ut -hjälprutan. Inställningarna som görs i rutan varierar enligt etikettarkets storlek och antal.

  I hjälprutan definieras antalet etiketter lodrätt och vågrätt i fälten Sidor vågrätt och Sidor lodrätt. I bildens exempel skulle man skriva ut tre etiketter vågrätt och åtta etiketter lodrätt.

  Kryssa inte i Förminska utskriften -alternativet. Detta är en miniatyrfunktion som också förminskar texten.

  Det är möjligt att ange fasta värden för hur många etiketter som skrivs ut vågrätt och lodrätt. Detta gör du genom att från menyraden välja Inställningar / Utskriftens inställningar. I den ruta som öppnas anges värden i fälten Sidor vågrätt och Sidor lodrätt. Spara värdena genom att klicka på OK och sedan Funktioner / Spara. Nu syns värdena i Skriv ut -hjälprutan och du behöver inte ange dem på nytt varje gång du skriver ut etiketter.


  Artikeln har updaterats 14.09.2016