Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Oregelbunden skolgång

  Se bild

  I meddelandet bes studeranden kontakta läroanstalten, och studeranden informeras om att han/hon annars avlägsnas från läroanstaltens register.

  Spara utskriftsfilen ovan på din dator.

  Du tar i bruk utskriften genom att starta Primus, öppna Studeranderegistret och gå till utskriftseditorn. I utskriftseditorn väljer du Funktioner / Kopiera från fil.

  Utskriftens uppgifter


  Utskriften består av två delar: Sidhuvud och vanlig tabell.

  Sidhuvud
  Läroanstaltens uppgifter (Namn, näradress, postadress) hämtas från Information om skolan -registret. Alla rödbottnade celler är dataceller. Studiehandledarens telefonnummer kan ändras genom att man väljer ifrågavarande cell och skriver in rätt telefonnumer på Text -fliken till höger. Likaså kan du skriva in t.ex. kansliets eller rektorns nummer. Studerandeuppgifter (tilltalsnamn, efternamn, hemortens näradress och postadress, grupp/klass, inledningsdatum) hämtas från Studeranderegistret.

  Datacellers innehåll kan vid behov ändras. Välj önskad cell och klicka sedan på innehållet som syns på Data -fliken. Då öppnas en sökruta där du kan ta bort det gamla innehållet och välja nytt innehåll.

  Vanlig tabell
  Rubriken "Oregelbunden skolgång" samt andra texter som syns på vit botten skrivs ut som text. Cellens innehåll kan ändras genom att man väljer cellen och skriver in den önskade texten på Text -fliken till höger.

  Den rödbottnade Användarens namn -datacellen skriver ut namnförtydligandet ovanför texten "studiehandledare". Då man öppnat Primus med eget användarnamn, hämtas användarens namn från Användarnamn-fälet i Användarnamn-registret.

  Du kan ändra texten "studiehandledare" till t.ex. "kanslist" eller "rektor" genom att ändra Text -flikens innehåll. Du kan ändra namnförtydligandet genom att radera uppgiften Användarens namn från Data -fliken och skriva in ett nytt namn på Text -fliken.

  Skriv ut utskriften och skriv datumet för hand mellan texterna "Ifall du inte kontaktar " och "t.o.m.".


  Artikeln har updaterats 12.09.2016