Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Läsårsbetyg 7 - 8

  Se bild

  Utskriftsmallen i den här instruktionen kan användas för att printa ut läsårsbetygen för åk 7 och 8.

  Spara tul-filen som finns uppe på sidan på din egen dator. Öppna Primus Studeranderegister och utskriftseditorn. Klicka på Funktioner / Kopiera från fil och öppna filen som du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus.

  Utskriftsmallen är indelad i tre olika delar: sidhuvud, prestationstabell och sidfot.

  Sidhuvud


  I sidhuvudets röda celler finns skolans namn, elevens namn, födelsetid, terminens avslutningsdatum och årskurs. Uppgifterna kommer från olika fält i Primus.

  De ljusgula cellerna är textceller, vilket betyder att texten har skrivits in direkt på mallen.

  Prestationstabell


  Den gulbottnade prestationstabellen skriver ut de ämnen som eleverna har haft och de vitsord som de har fått.

  Första raden, mellanrubrik

  I den gulbottnade prestationstabellen skriver den första cellen ut mellanrubrikerna, t.ex. "Modersmål och litteratur", "Det andra inhemska språket" och "Valbara ämnen". Mellanrubriken skrivs endast ut om eleven har fått ett vitsord i ett ämne som finns under rubriken.

  Andra raden; uppförandets ämne, individualiserat ämne och obligatoriskt ämne

  På följande rad finns en cell med samma namn. Den skriver ut gemensamma ämnen och uppförande. Ämnet skrivs ut om eleven har fått ett vitsord i det efter terminens inledningsdatum. Det betyder att på betygen för t.ex. eleverna i åk 8 finns inte vitsorden från åk 7.

  • Klicka på cellen så att en lista över kurstyperna öppnas i utskriftseditorns högra kant. Kryssa i kurstyperna för gemensamma ämnen, individualiserade ämnen och uppförandets ämne.
  • De kurstyper som kryssas i ska vara på ämnesnivå, vilket betyder att du ska inte kryssa i kurstyper som slutar på "kurs".

  Alla ämnen skrivs ut med vänstermarginal i cellen och om du vill skilja mellanrubrikerna och ämnena åt på ett tydligare sätt kan du göra på något av följande sätt:

  • Definiera att mellanrubrikerna skrivs ut med fet stil och gör cellhöjden aningen högre.
  • Gör ett indrag för "Svenska" och "Finska, B1" genom att lägga till några mellanslag i början av deras namn i Kursregistret. Du kan ta bort mellanslagen efter att du har printat ut utskrifterna.

  Om du vill att terminsbetyget ska innehålla alla ämnen och vitsord som eleven har haft under hela läsåret, dvs. även höstens ämnen och vitsord, ska du ändra utskriftsvillkoret i de röda cellerna. Byt ut Vårterminen börjar mot Läsåret börjar.

  Tredje raden, valbart ämne

  Cellen på den trejde raden skriver ut de valbara ämnen som eleven har fått ett vitsord i. Vitsordet bör dessutom vara från pågående termin, vilket betyder att t.ex. valbara ämnen från åttan inte kommer med på betyget om eleven inte har läst samma ämne i åk 9.

  • Aktivera cellen och kryssa i de kurstyper som motsvarar valbara ämnen.

  Fjärde raden, kortkursens ämne

  På den fjärde raden skrivs kortkursämnen ut, dvs. sådana kurser som har en omfattning under 2 åvt. Det går att skriva ut dem som "Valbara ämnen" eller med deras riktiga namn.

  • Om du vill ha med deras riktiga namn ska du också kryssa i kortkursernas kurstyp på kursnivå ("kortkurs").
  • Om du vill att de ska benämnas "Valbara ämnen" ska du kryssa i kortkursernas kurstyp på ämnesnivå ("kortkursämne").

  Om eleven inte har läst ämnets gemensamma lärokurs under vårterminen, kommer inte det gemensamma ämnet att skrivas ut, vilket betyder att betyget inte nödvändigtvis visar vilket valbart ämne det är frågan om. Du kan ändra ämnets namn i Kursregistret så att det visar vilket ämne kortkurserna hör till. På avgångsbetyget skrivs kortkurserna ut som "Valbara ämnen" (oberoende av namnändringen) om ni t.ex. använder utskriftsamallen "Grundundervisningens avgångsbetyg" som finns i vår utskriftsbank.

  Vitsord

  På samma rad där ämnena skrivs ut finns en till röd cell. Där placeras vitsordet, förutsatt att eleven har fått ett vitsord i ämnet under pågående läsår. Efter vitsordet kommer en vitsordsreferens (en stjärna: *) om det rör sig om ett individualiserat ämne.

  • Aktivera vitsordscellen och kryssa i Kopiera föregående i listan ovanför kurstyperna.
  • Om vitsordsreferensen (*) inte printas ut där den ska, kan du kontrollera följande:
   • Alla kurstyper som är individualiserade ska ha en asterisk (*) i fältet Vitsordsreferens i Primus Kurstyper-register. Asterisken ska fyllas i både på ämnes- och på kursnivå.
   • Individualiseringen ska markeras i elevens läroplan både på ämnes- och på kursnivå.

  Det lönar sig att ställa in vitsorden så att de printas ut med högermarginal i cellen, eftersom de på så vis placeras rakt under varandra på betyget, även om en asterisk printas ut för något av vitsorden. Du ställer in marginalen i editorns högra kant under Placering och kantlinjer genom att flytta ordet "Placering" dit du vill.

  Sidfot

  På utskriftens sista sida finns sidfoten. I sidfoten finns celler som skriver ut underteckningar, vitsordsreferenser, följande termins inledningsdatum och eventuella tilläggsuppgifter. Du får fram sidfoten i utskriftseditorn genom att klicka fram fliken Sista sidan. Ibland kan sidfoten vara under den gula prestationstabellen. För att få fram sidfoten ska du inte ändra prestationstabellens storlek utan endast klicka någonstans på sidfoten så att den placeras överst

  Texten i de ljusgula cellerna har skrivits in direkt på utskriftsmallen och du kan ändra texten fritt så att den passar er skola.

  Uppflyttning från klass

  Uppgifterna om elevens uppflyttning skrivs ut i sidfotens översta cell. För att cellen ska visa korrekta uppgifter på betyget, bör du fylla vissa uppgifter i Studeranderegistret för alla elever. Fälten är:

  • Uppflyttning från klass (Uppflyttas, stannar kvar på klassen, stannar kvar villkorligt)
  • Blivande årskurs/nivå
  • Villkor för de elever som "stannar kvar villkorligt". Skriv alltså in villkoren för det ämne/de ämnen som eleven ännu måste uppfylla.

  På utskriftsmallen finns både text och fältuppgifter i cellen som skriver ut om eleven uppflyttas eller inte. Texten står inom citattecken och du kan ändra den enligt behov. Du kan förena din egen text med fältuppgifterna med hjälp av + eller &. Med + kommer texten och fältet att sitta ihop och med & kommer det ett mellanrum mellan uppgifterna.


  1) Eleven uppflyttas till nästa klass:
  Det första innehållet i cellen är "Uppflyttas till årskurs"&Blivande årskurs/nivå, dvs. att eleven flyttas upp till följande årskurs. Om det står "Uppflyttas" i fältet Uppflyttning från klass på elevens registerkort, kommer detta att skrivas ut på betyget.


  2) Eleven stannar kvar på klassen:
  Det andra innehållet i cellen är "Stannar kvar på årskurs"&Årskurs/Årsnivå->Årskurs, som betyder att eleven kommer att stanna kvar på samma klass. Det här skrivs ut på betyget om det står "Stannar kvar på klassen" i fältet Uppflyttning från klass på elevens registerkort.


  3) Eleven stannar kvar villkorligt:
  Det tredje innehållet i cellen är "Eleven stannar kvar på årskurs"&Årskurs/Årsnivå->Årskurs&"om inte följande villkor uppfylls i"& Villkor. I det här fallet motsvarar "Villkor" ett eller flera ämnen och eleven har ännu möjligheten att flyttas upp, förutsatt att han/hon ännu kompletterar något ämne/några ämnen. Det här skrivs ut på betyget om det står "Stannar kvar villkorligt" i fältet Uppflyttning från klass på elevens registerkort. Själva villkoret, d.v.s. ämnet, kommer från fältet Villkor som också finns i Studeranderegistret.

  Villkorens prestationstid och -plats

  Om en elev har stannat kvar villkorligt, kommer det att skrivas ut "Villkoren uppfylls 12.7.2014 kl. 10 i det egna klassrummet" eller dylikt, beroende på vad som har skrivits in i fältet Villkorens uppfyllande i Studeranderegistret. Utskriftsvillkoret är gjort så att det skrivs ut endast om eleven har "Stannar kvar villkorligt" i fältet Uppflyttning från klass på registerkortet.

  Tilläggsuppgifter och vitsordsreferensens förklaring

  Tilläggsuppgifterna kommer från Studeranderegistrets fält Betygets tilläggsuppgifter.

  Om en elev har individualiserade ämnen skrivs vitsordsreferensens förklaring ut i slutet av betyget. I den här cellen ska du byta kurstyp så att den motsvarar den typ som ni använder för att markera individualisering: Studieveckor.Kurs.Typ(Primus, hs individualiserad kurs.

  Nästa läsår inleds

  Nästa läsårs inledningsdatum och -tid kommer från registret Information om skolan och fälten Nästa läsårs inledningsdatum och Nästa termin börjar klockan.

  Klassföreståndarens underskrift

  Namnet på den lärare som har lagts till som klassföreståndare i Klasser-registret skrivs ut på betyget.


  Artikeln har updaterats 15.11.2016