Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Mellanbetyg, siffervitsord

  Se bild

  Utskriftsmallen i den här instruktionen kan användas som grundskolans mellanbetyg för de årskurser som har fått siffervitsord. Mallen passar t.ex. åk 3-9.

  Spara tul-filen som finns uppe på sidan på din egen dator.

  Öppna Primus Studeranderegister och utskriftseditorn. Klicka på Funktioner / Kopiera från fil och öppna filen som du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus.

  Utskriftsmallen är indelad i tre delar: sidhuvud, prestationstabell och sidfot.

  Sidhuvud


  I sidhuvudets röda celler finns skolans namn, elevens namn, födelsetid, läsårets avslutningsdatum och årskurs. Uppgifterna kommer från olika fält i Primus.

  De ljusgula cellerna är textceller, vilket betyder att texten har skrivits in direkt på mallen.

  Prestationstabell


  Den gulbottnade prestationstabellen skriver ut de ämnen som eleverna har haft och de vitsord som de har fått.

  Den första radens första röda cell skriver ut läroplanens mellanrubriker, t.ex. "Modersmål och litteratur", "Andra inhemska språket" eller "Övriga valbara ämnen". Mellanrubrikerna skrivs bara ut om eleven har fått ett vitsord i ett ämne som hör under det.

  Ämnens namn

  På följande rad i prestationstabellen finns en röd cell med samma namn som föregående. Den skriver ut gemensamma ämnen och uppförande. Ämnet kommer med på betyget om eleven har fått ett vitsord efter läsårets inledningsdatum. Det betyder att om du t.ex. skriver ut vitsorden för åk 8 så kommer inte de vitsord med som eleverna har fått på åk 7.

  • Klicka på cellen så att listan över kurstyperna kommer fram i den högra kanten i utskriftseditorn. Kryssa i de kurstyper som motsvarar gemensamma ämnen, individualiserade ämnen och uppförande i er skola. Kurstyperna ska vara på ämnesnivå.
  • Kryssa inte i kurstyper som slutar med ordet "kurs".

  Alla ämnen skrivs ut med vänstermarginal i cellen och om du vill skilja mellanrubrikerna och ämnena åt på ett tydligare sätt kan du göra på något av följande sätt:

  • Gör så att mellanrubrikerna skrivs ut med fet stil och gör cellhöjden aningen större.
  • Gör ett indrag för "Svenska" och "Finska, B1" genom att lägga till några mellanslag i början på deras namn i Kurser-registret. Du kan ta bort mellanslagen efter att du har printat ut utskrifterna.

  Valbara ämnen

  Den tredje radens cell skriver ut valbara ämnen. Endast de ämnen som eleven har fått ett vitsord i skrivs ut på betyget. Vitsordet bör dessutom vara från pågående läsår, vilket betyder att t.ex. valbara ämnen från åttan inte kommer med på betyget om eleven inte har läst samma ämne på åk 9.

  • Aktivera cellen och kryssa i de kurstyper som motsvarar valbara ämnen.
  • Om det finns korta valbara ämnen i läroplanen kan du skriva ut dem som "Valbara ämnen" eller med deras riktiga namn. Om du vill ha med deras riktiga namn ska du också kryssa i kortkursernas kurstyp på kursnivå ("kortkurs"). Om du vill att de ska benämnas "Valbara ämnen" ska du kryssa i kortkursernas kurstyp på ämnesnivå ("kortkursämne").

  Vitsord

  Efter cellerna där ämnena skrivs ut finns en till röd cell. Där kommer vitsordet, förutsatt att eleven har fått ett vitsord under pågående läsår. Efter vitsordet placeras en vitsordsreferens (dvs. tecknet *) om det är frågan om ett individualiserat ämne.

  • Aktivera vitsordscellen och kryssa i Kopiera föregående i listan ovanför kurstyperna.
  • Om vitsordsreferensen (*) inte printas ut där den ska kan du kontrollera att följande saker är i ordning:
   • Alla kurstyper som betyder att det är individualiserar ska ha en asterisk (*) i fältet Vitsordsreferens i Primus Kurstyper-register. Asterisken ska fyllas i både på ämnes- och på kursnivå.
   • Individualiseringen ska markeras i elevens läroplan både på ämnes- och på kursnivå.

  Det lönar sig att ställa in vitsorden så att de printas ut med högermarginal i cellen, eftersom de på så vis kommer att placeras rakt under varandra på betyget, även om en asterisk printas ut för något av vitsorden. Du ställer in marginalen i editorns högra kant under Placering och kantlinjer genom att flytta ordet "Placering" dit du vill.

  Sidfot


  På utskriftens sista sida finns en sidfot. I sidfoten finns celler som skriver ut underteckningar, vitsordsreferenser, följande termins inledningsdatum och eventuella tilläggsuppgifter. Du får fram sidfoten i utskriftseditorn genom att klicka fram fliken Sista sidan. Ibland kan sidfoten vara under den gula prestationstabellen. För att få fram sidfoten ska du inte ändra prestationstabellens storlek, utan endast klicka någonstans på sidfoten så att den placeras överst.

  Texten i de ljusgula cellerna har skrivits in direkt på utskriftsmallen och du kan ändra texten enligt behov, så att den passar er skola.

  Den röda cellen som skriver ut tilläggsuppgifter hämtar uppgifterna från Studeranderegistrets fält Betygets tilläggsuppgifter. Cellen som skriver ut nästa termins inledningsdatum kommer från fältet Vårterminen börjar som finns i registret Information om skolan. Den text som står inom citattecken har skrivits in manuellt.


  Artikeln har updaterats 15.11.2016