Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Läroplan

  Se bild
  Filer

  Detta är en utskriftsmall för läroplan.
  Utskriften används för att skriva ut studerandens läroplan. Om studeranden har en individualiserad läroplan, skrivs läroplanen ut utgående från studerandekortet.

  Spara utskriftsfilen ovan på din dator.

  Ta i bruk utskriften genom att gå till Studeranderegistret och öppna utskriftseditorn. I utskriftseditorn väljer du Funktioner / Kopiera från fil och väljer filen du nyss sparade.

  Sidhuvud


  Utskriftsmallen är indelad i tre delar: sidhuvud, gul prestationstabell och sidfot. I sidhuvudet och -foten definieras alla uppgifter som är gemensamma för alla studerande. Dessa uppgifter anges antingen som text eller som data. Den vitbottnade tabellen hämtar information från Studeranderegistret. Tabellens och cellens uppgifter skrivs på pappret ut på det ställe där de är placerade i tabellen.

  I första sidans sidhuvud finns rödbottnade dataceller. Dessa celler skriver ut datumet och sidnumret. Textcellerna, såsom "Läroplan", syns på bottnen som "svart på vitt".

  Om du vill ändra textinnehållet i en cell; aktivera ifrågavarande cell så att texten kommer fram på Text -fliken till höger. I flikens vita ruta kan du ändra texten. Datacellens innehåll kan likaså ändras. Aktivera ifrågavarande datacell, välj Data -fliken och klicka med musen på den vita rutan under flikens rubrik, varvid du får fram en sökruta. Töm fältets innehåll och välj önskat alternativ/fält från fältlistningen.

  Prestationstabell


  På första raden i den gulbottnade prestationstabellen finns följande dataceller (i parentes datacellens innehåll):

  Kursens förkortning (Uppgifter om kursen ->Förkortning)
  Kursens namn (Uppgifter om kursen -> Namn)
  Kurstyp (Uppgifter om kursen -> Typ -> Namn)

  För alla första radens rödbottnade dataceller har mellanrubrik valts som kurstyp som skrivs ut.

  På andra och tredje raden finns följande dataceller (i parentes datacellens innehåll):

  Kursens förkortning (Uppgifter om kursen ()->Förkortning)
  Kursens namn (Uppgifter om kursen -> Namn)
  Kurstyp (Uppgifter om kursen -> Typ -> Namn)
  Vitsordets räknesätt (Uppgifter om kursen -> Vitsordets räknesätt)
  Omfattning (Uppgifter om kursen -> Studieveckor)
  Timmar (Uppgifter om kursen -> Timantal)
  Årskurs (Uppgifter om kursen -> Årskurs -> Årskurs)
  Kursens beskrivning (Uppgifter om kursen -> Beskrivning)

  På andra raden har som kurstyp som skrivs ut valts ämnen, t ex huvudämne och valbart ämne. På tredje raden har man valt att skriva ut kurser, t ex obligatorisk kurs, tillämpad kurs, fördjupad kurs och valbar kurs.

  Obs! Om er läroanstalt har använt andra kurstyper, ska du ändra kurstyperna i varje cell så att de motsvarar era kurstyper.


  Artikeln har updaterats 13.09.2016