Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Vårdnadshavarens uppgifter enligt boplats

  Se bild

  Detta är en vårdnadshavarutskrift, som skriver ut både studerandens namn och vårdnadshavarens uppgifter enligt studerandens boningsort. Kontrollera att fältet Boningsort är ifyllt innan du använder utskriften.

  Spara utskriftsfilen ovan på din dator.

  Ta i bruk utskriften genom att starta Primus, öppna Studeranderegistret och gå till utskriftseditorn. I utskriftseditorn väljer du Funktioner / Kopiera från fil.

  Sidhuvud och vanlig tabell


  Utskriftsbottnen är indelad i två delar: sidhuvud och vanlig tabell.

  Tabellens och cellens uppgifter skrivs på pappret ut på det ställe där de är placerade i tabellen.

  Sidhuvud

  I 1:a sidans sidhuvud finns rödbottnade dataceller. Dessa celler skriver ut skolans namn och adress, datum, klass och klassföreståndarens namn.

  Informationen i cellerna är data som hämtas från olika fält i Primus.
  Om du vill ändra på textinnehållet i en cell; aktivera ifrågavarande cell så att texten kommer fram på Text -fliken till höger. I flikens vita ruta kan du ändra texten enligt eget önskemål. Datacellens innehåll kan likaså ändras. Aktivera ifrågavarande datacell, välj Data -fliken och klicka med musen på den vita rutan under flikens rubrik, varvid du får fram en sökruta. Töm fältets innehåll och välj önskat alternativ/fält ur fältlistningen.

  Kolumnernas rubriker består av text. De syns i bottnen som "svart på vitt". Om du vill ändra på textinnehållet i en cell; aktivera ifrågavarande cell så att texten kommer fram på Text-fliken till höger.

  Vanlig tabell

  I den vanliga tabellen finns dataceller som skriver ut radnummer, studerandens namn, näradress, postadress, hemtelefon och den vårdnadshavarens namn, som anges på första raden i vårdnadshavaruppgifterna. Raden skriver ut en lista över alla valda studerande. Egenskapen Lista finns i Tabellens Egenskaper.

  Basutskrifter kan lättast skrivas ut med Utskrift av lista.
  I utskrift av lista kan enskilda vårdnadshavares rader skrivas ut genom att man trycker på Lägg till(sökrutin) -knappen och sedan väljer de önskade uppgifterna i den sökruta som öppnas. I slutet av utskriften är det möjligt att skriva ut statistikuppgifter (pojkar, flickor, tills.) genom att definiera önskade uppgifter i Lägg till -rutan.


  Artikeln har updaterats 12.09.2016