Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Elevanmälan (mera omfattande)

  Se bild

  I den här mera omfattande versionen av elevanmälan finns även elevens språkval, uppgifter över invandrarelever samt mer detaljerade uppgifter om skolvägen.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i Studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Utskriftens uppgifter


  Utskriften består av två delar, överrubrik och vanlig tabell.

  Överrubrik
  I överrubriken finns rödbottnade celler, dessa skriver ut uppgifter från fält i Primus. Skolans namn skrivs ut från Information om skolan -registret. Skolans läsårsinformation skrivs ut via Studeranderegistrets Skola -fält. Klass och grupphandledarens namn skrivs ut från motsvarande fält i Studeranderegistret.

  Datacellernas innehåll kan enligt behov ändras. Aktivera ifrågavarande datacell och välj Data -mellanbladet och tryck tryck med musen på den vita rutan, varvid sökrutan fås fram. Töm fältets innehåll, och välj det önskade alternativet/fältet från fältlistningen.

  Elev
  I tabellens första del skriver man ut studerandens personuppgifter. Uppgifterna hämtas från motsvarande fält i Studeranderagistret. Under punkten Religion skrivs krysset ut enligt informationen som valts till studeranden i fältet Trossamfund i Studeranderegistret. Utskriftsvillkoret som till exempel skriver ut ett kryss i rutan befolkningsregister är följande: Trossamfund = "Inget trossamfund".

  Vårdnadshavare / vårdnadshavaren
  Vårdnadshavarens uppgifter skrivs från Studeranderegistrets rader 1-3. Vårdnadshavarens uppgifter skriver man ut radvis, detta därför att rubriken skrivs ut enligt vårdnadshavarens typ. T.ex. rubriken "Moderns namn" skrivs ut då utskriftsvillkoret Vårdh.typ[2] <> "" OCH Vårdh.typ[2] = "mor" förverkligas.

  Under vårdnadshavarens uppgifter skriver man ut skolvägens längd, som skrivs ut från motsvarande fält i Studeranderegistret samt skolans inledningsår från Läropliktens inledningsår -fältet.

  Religionsundervisning
  Informationen hämtas från Studeranderegistrets Åskådningsämne -fältet. Till exempel kryss i punkten Deltar i undervisningen i evangelisk-luthersk religion, skrivs ut med villkoret: Åskådningsämne -> Namn = "ev*".

  Språkundervisning
  Språken skrivs ut från studeranderegisterns fält A1-språk, A2-språk, B1-språk och B2-språk. Skolvisa tillvalsämnen skall skrivas i utskriften som text.

  Skolgång
  Skolgångshistorien skrivs ut i tabellens femte del. Tidigare skola skrivs ut från skolgångstabellens sista rad. Den nuvarande skolans uppgifter skrivs ut från Studeranderegisterns Skola -fält.
  Ankomstdatum och -klass skrivs ut från fälten Ankomstdatum och Ankomstnivå. Avgångsdatum och -klass uppgifter skrivs ut från fälten Skolans avgångsdatum och Avgångsklass. Den blivande skolans uppgifter skrivs ut antingen från fältet Blivande skola (från register) eller Blivande skola (som text). Blivande skolans kommun skrivs ut från Läroanstalter registret då informationen är ifylld i Blivande skola (från register) -fältet. Om inte ifrågavarande fält är ifylld, skrivs informationen från Blivande kommun -fält.

  Invandrarelev
  Uppgiften om flyttningsstatus skrivs ut som kryss i rutan från Studeranderegistret. T.ex. till Återflyttare skrivs det ut ett kryss då utskriftsvillkoret Flyttningsstatus = "återflyttare" förverkligas. Andra fält som ansluter sig till invandring skrivs ut från fält med samma namn som texterna i utskriften.

  Tilläggsuppgifter
  Tilläggsuppgifter skrivs från fältet Tilläggsuppgifter i Studeranderegistret. Vid behov skrivs tilläggsuppgifterna ut på flera rader. Till ifrågavarande datacell har man ikryssat alternativet Vid behov flerradig.


  Artikeln har updaterats 26.04.2011