Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Kvarsittning: tabell

  Se bild

  Detta är en tabell över kvarsittning.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i Disciplinära åtgärder -registrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Tabell över kvarsittning


  Bottnen består av överrubriken och tabellen, vilken innehåller alla utskriftens text- och dataceller. Cellernas uppgifter skrivs ut på pappret på motsvarande plats vart cellerna är placerade på bottnen.

  Överrubrik

  På 1. sidans överrubrik finns rödbottnade celler, vilka skriver ut skolans uppgifter. Cellernas innehåll är Data, som skrivs ut från fält i Primus.

  Om du vill ändra på cellens textinnehåll, aktivera cellen så att texten syns på Text-mellanbladet till höger och ändra texten enligt behov. Data -cellens innehåll kan också ändras vid behov. Aktivera cellen, tryck på innehållet i Data -mellanbladet så får man fram en sökruta. Töm fältets innehåll och välj från fältlistningen det önskade fältet.

  Tabell

  I den vita tabellen finns data. I överrubriken finns kolumnrubrikerna definierade. Kolumnrubrikerna är textceller. Under textcellerna, i tabellen, finns rödbottnade dataceller. I dessa har man definierat data. Innehållet i datacellerna är t.ex. studerandens klass och information över straffet, såsom straffets orsak och straffets avläggningsdatum.


  Artikeln har updaterats 20.12.2016