Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Vuxengymnasiets skiljebetyg

  Se bild

  Detta är vuxengymnasiets skiljebetyg.

  Spara utskriftsfilen ovan på din dator.

  Ta i bruk utskriften genom att starta Primus, gå till Studeranderegistret och öppna utskriftseditorn. I utskriftseditorn väljer du Funktioner / Kopiera från fil.

  Sidhuvud


  Utskriftsmallen är indelad i tre delar: sidhuvud, gulbottnad prestationstabell och sidfot. I sidhuvudet och -foten finns alla studerandes gemensamma uppgifter, antingen som text eller data. Den gulbottnade prestationstabellen går alltid igenom hela ifrågavarande studerandes läroplan och skriver därifrån ut de uppgifter som definierats i betygsmallen. Tabellens och cellens uppgifter skrivs ut på det ställe dit de placerats i tabellen.

  Bilden visar sidhuvudet samt en del av prestationstabellen i utskriftseditorn.

  I 1:a sidans sidhuvud finns de rödbottnade cellerna Skolans namn, dagens datum och studerandes namn. Detta är dataceller som skriver ut data från olika fält i Primus. Textcellerna, som t.ex. SKILJEBETYG, syns som 'svart på vitt'.

  Om du vill ändra på texten som finnns i en cell; aktivera ifrågavarande cell så att textinnehållet kommer fram på Text-fliken till höger. På denna flik kan du ändra texten.

  Datacellernas innehåll kan också bearbetas. Aktivera ifrågavarande cell, klicka på Data-fliken och klicka sedan på det vita fältet under flikens rubrik så får du fram en sökruta. Töm fältets innehåll och välj önskat fält från fältlistningen till vänster.

  Prestationstabell

  Första raden

  Den gulbottnade prestationstabellens första cell Uppgifter om kursen -> Namn skriver ut mellanrubrikens namn. Cellens villkor är: Antal vitsord() >0, m.a.o. mellanrubriken skrivs ut endast då det finns prestationer i de ämnen som finns under mellanrubriken.

  Andra raden, första cellen

  Andra radens datacell Uppgifter om kursen() -> Namn skriver ut ämnets namn. Cellen har två innehåll.

  Första innehållet skrivs ut om ämnet har ett vitsord och "Namn på övrig prestation" är tomt. Om dessa villkor uppfylls skrivs Uppgifter om kursen() -> Namn ut.

  Andra innehållet skrivs ut om ämnet har ett vitsord och "Namn på övrig prestation" är ifyllt. Om dessa villkor uppfylls skrivs Namn på övrig prestation() ut.

  Namnet på den övriga prestationen anges i Kursens namn-fältet i Studeranderegistrets Kursprestationer-ruta. En kurs som avlagts vid annan läroanstalt kan studerandevis läggas till i Studeranderegistret via funktionen Tilläggsfunktioner / Lägg till utomstående prestation.

  Andra raden, andra cellen

  Andra radens andra cell Vitsord() -> Vitsord skriver ut vitsordet.

  Cellens första innehåll skrivs ut om kursen har ett vitsord. I fältet skrivs kursvitsordet ut.

  Cellens andra innehåll har inget villkor. I fältet skrivs texten "-" (streck) ut. M.a.o., om det första innehållet inte skrivs ut (dvs. kursen har inget vitsord), skrivs ett streck ut.

  Som kurstyp som skrivs ut väljs alla de kurstyper som används för kurserna. I detta exempel har typerna obligatorisk, tillämpad och fördjupad kurs valts.

  Sidfot


  På utskriftens sista sida finns en sidfot. I sidfoten finns uppgifter som är gemensamma för alla studerande.

  I sidfoten definieras celler för utskrift av uppgifter som är gemensamma för alla studerande. Textcellerna syns i sidfoten som svart text på vit botten. Datacellerna, t.ex. kommun & datum, har röd botten. Dessa uppgifter hämtas från olika fält i Primus.

  Sidfoten görs på sista sidan även om utskriften endast är en sida lång.


  Artikeln har updaterats 12.09.2016