Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Studerandens val

  Se bild

  Den här utskriften skriver ut studerandens val.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i Studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Studerandens val


  Detta är en utskrift för gymnasier. Med utskriften kan man kontrollera studerandenas val.

  Överrubrik

  I överrubriken skrivs skolans namn och adress samt pågående läsår ut, dessa uppgifter tas från Information om skolan -registret. I överrubriken skrivs dessutom nuvarande datum och studerandens kortnummer ut. Studerandens namn och klass skrivs ut från Studeranderegistret.

  I överrubriken finns dessutom textfält för ämnena och kurserna.

  Prestationstabell

  I prestationstabellens översta rad skriver man ut mellanrubriken.

  Cellens innehåll är: Uppgifter om kursen()-> Namn. Cellens utskriftsvillkor är: Antal val() > 0

  På andra raden skriver man ut de ämnen i vilka studeranden har kursval. Kurstyper som skrivs ut är: övrigt ämne, obligatoriskt ämne och valbart ämne. Cellens innehåll är: Uppgifter om kursen()-> Namn. Cellens utskriftsvillkor är: Antal val() > 0

  Andra radens nästa cell skriver ut ämnenas förkortningar. Kurstyperna som skrivs ut är de samma som i föregående cell. Cellens innehåll är: Uppgifter om kursen()-> Förkortning. Cellens utskriftsvillkor är: Antal val() > 0

  Andra radens tredje cell skriver ut antingen kryss (x) eller streck (-), beroende på om studeranden har val i kursen eller inte. Krysset skrivs ut då det finns kursval. Om kursen inte är vald skrivs ett streck ut. Cellen har två textinnehåll, av vilka det första har ett utskriftsvillkor:

  Cellens första innehåll: x
  Utskriftsvillkor 1: Val()=Ja
  Cellens andra innehåll: - (inget utskriftsvillkor)

  Underrubrik

  I utskriftens underrubrik skriver man ut valens antal per kurstyp samt det sammanlagda antalet val. Varje av dessa skrivs ut från sin egen datacell.

  Obligatoriska kurser: Val.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,G obligarorisk kurs)
  Fördjupade kurser: Val.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,G fördjupad kurs)
  Tillämpade kurser: Val.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,G tillämpad kurs)
  Kurser tillsammans: Val.Kurs.Omfattningstyp(Primus,Studieveckor)

  Obs. Om kurstyperna i datacellerna inte motsvarar kurstyperna i er skola ska ni byta ut dem mot de kurstyper som ni använder.

  I underrubriken finns också utrymme för studerandens underskrift.


  Artikeln har updaterats 25.05.2015