Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Studerandens val per läsår

  Se bild

  Den här utskriften skriver ut studerandens val per läsår.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i Studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Studerandens val per läsår


  Detta är en utskrift för gymnasier. Med utskriften kan man kontrollera studerandenas val.

  Överrubrik

  I överrubriken skrivs skolans namn och adress samt pågående läsår ut, dessa uppgifter tas från Information om skolan -registret. I överrubriken skrivs dessutom nuvarande datum och studerandens kortnummer ut. Studerandens namn och klass skrivs ut från Studeranderegistret.

  I överrubriken finns dessutom textfält för ämnena och kurserna.

  Prestationstabell

  I prestationstabellens översta rad skriver man ut mellanrubriken.

  Cellens innehåll är: Uppgifter om kursen()-> Namn. Cellens utskriftsvillkor är: Antal val() > 0

  På andra raden skriver man ut de ämnen i vilka studeranden har kursval. Kurstyper som skrivs ut är: övrigt ämne, obligatoriskt ämne och valbart ämne. Cellens innehåll är: Uppgifter om kursen()-> Namn. Cellens utskriftsvillkor är: Antal val() > 0

  Andra radens nästa cell skriver ut ämnenas förkortningar. Kurstyperna som skrivs ut är de samma som i föregående cell. Cellens innehåll är: Uppgifter om kursen()-> Förkortning. Cellens utskriftsvillkor är: Val()=Ja

  Andra radens tredje cell skriver ut valets läsår. Som kurstyper som skrivs ut har valts: obligatorisk kurs, övrig kurs, fördjupad kurs och tillämpad kurs.
  Om valet i en kurs gjort till innevarande läsår skrivs ett kryss (x) ut. Cellen har fem innehåll. Av dessa skriver det första ut ett kryss då valet gjorts till innevarande läsår.

  Cellens första innehåll är texten: x
  Utskriftsvillkoret är: Valets år()=2003

  Det andra innehållet skriver ut nummer 1, om valet gjorts till nästa läsår.

  Texten i det andra innehållet är: 1
  Utskriftsvillkoret är: Valets år()=2004

  Innehållen skrivs ut på dett sätt ända till år 2006. T.ex. om valet gjorts till år 2005 skrivs nummer 2 ut. Principen är alltså den samma som i de graderade valen. Cellens sista innehåll skrivet ut streck (-) om inget val gjorts i kursen, detta innehåll har inget villkor.

  Observera
  De läsår som finns i utskriftsvillkoren måste senare ändras så att de stämmer överens med det innevarande läsåret. Ändringen görs genom att med musen klicka i Utskriftsvillkor -fältet, varvid en sökruta kommer fram. Med Radera -knappen raderas årtalet och det nya årtalet ges i fältet ovanför. Sedan trycker man på Enter och Ok.

  Underrubrik

  I utskriftens underrubrik skriver man ut valens antal per kurstyp samt det sammanlagda antalet val. Varje av dessa skrivs ut från sin egen datacell.

  Obligatoriska kurser: Val.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,G obligarorisk kurs)
  Fördjupade kurser: Val.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,G fördjupad kurs)
  Tillämpade kurser: Val.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,G tillämpad kurs)
  Kurser tillsammans: Val.Kurs.Omfattningstyp(Primus,Studieveckor)

  I underrubriken finns också utrymme för studerandens underskrift.


  Artikeln har updaterats 13.05.2015