Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Studiestopp

  Se bild

  Med hjälp av denna utskrift kan du lätt kursvis skriva ut studerandens studiestopp.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i Studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Utskriftens uppgifter

  Utskriften består av två delar, överrubrik och en gul prestationstabell.

  Överrubrik
  I överrubriken skriver man ut texten Studerandens studiestopp kursvis.

  Prestationstabell
  I prestationstabellens första datacell skriver man ut Uppgifter om eleven() -> Grupp/Klass -> Namn&Uppgifter om eleven() -> Tilltalsnamn&Uppgifter om eleven() -> Efternamn. I den andra datacellen, Studiestopp, skriver man ut de ämnen som eleven har studiestopp i. Till kurstyp som skrivs ut har valts Läroplan.

  Studiestopp definieras ämnesvis i Kurser -registret. Efter definieringen skall läroplanen uppdateras. Studiestoppen uppdateras i Studeranderegistrets fält med samma namn.

  Den andra cellen på prestationstabellens första rad
  Uppgifter om eleven() -> Studiestopp -> Förkortning&Uppgifter om eleven() -> Studiestopp -> Namn, skriver ut ämnens förkortningar och namn. Dessa ämnen har studiestopp.

  Till andra radens första datacell Uppgifter om kursen() -> Förkortning skriver man ut ämnens namn med utskriftsvillkoret Uppgifter om kursen() -> Förkortning = Uppgifter om studeranden -> Studiestopp() -> Förkortning. Till kurstyper som skrivs ut väljer man alla ämne -nivåns kurstyper.

  I den andra radens andra datacell Uppgifter om kursen() -> Förkortning skriver man ut förkortningarna på kurserna med utskriftsvillkoret Vitsord() -> Underkänt = Ja. Till kurstyper som skrivs ut väljer man alla kurs -nivåns kurstyper.

  Sökninställning
  Till utskriften har man definierat sökinställningen, Studiestopp -> Förkortning <> "". Definieringen hämtar alla de studeranden som har information i Studiestopp -fältet. Då behöver man inte söka fram studeranden före utskrivandet.

  Sökinställningen kan vid behov ändras eller raderas i Studeranderegistrets utskriftseditor ( Funktioner / Skriv ut / Utskriftseditor). Välj i utskriftseditorn Inställningar / Utskriftens inställningar. Bearbetningen sker genom att klicka i Kort som söks -fältet och genom att göra en ny sökning. Om du vill radera sökinställningen, ta bort krysset från fältet Utskriftens sökinställningar.

  Till Sidbyte då valda fältets innehåll ändrar -rutan har definierats Grupp/Klass -> Namn. Så skrivs varje grupp ut på egen sida. Som listans ordning har definirats Efternamn, dvs. studeranden skrivs ut i alfabetisk ordning.

  Efter ändringarna i Utskriftens inställningar -rutan; tryck på Ok -tryckknappen. Spara ändringarna genom att i utskriftseditorn välja Funktioner / Spara.


  Artikeln har updaterats 26.04.2011