Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Bedömningsblankett (ifylls manuellt), Studeranderegistret

  Se bild

  Blankettmodellen följer Utbildningsstyrelsens anvisning om yrkesproven.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Uppgifter om utskriften


  Bedömningsblankett är en blankettmodell som ifylls manuellt. Blanketten används för att spara uppgifter om yrkesprovet.

  Överrubrik

  Till överrubriken utskrivs läroanstaltens namn, handlingens namn samt studerandens tilltalsnamn, efternamn, grupp/klass, examen och utbildningsprogram.

  Tabell

  Till tabellen har det reserverats utrymme till studiehelhetens namn, plats där yrkesprovet avläggs samt till kort beskrivningstext.

  Under Bedömning-rubriken har antecknats fyra bedömningskriterier, bredvid vilka studerande, företrädare för arbetslivet och lärare antecknar yrkesprovets bedömning. Det finns i blanketten också utrymme till vitsordet som antecknas i Primus.

  Motiveringar och planer för omtagning av yrkesprovet skrivs till blankettens nedre kant till dem reserverade platser.

  Underrubrik

  I underrubriken har det reserverats utrymme till underteckningar och namnförtydliganden.

  Namnen på företrädare för arbetslivet och lärare utskrivs från Organ-registrets Godkända utvärderare -fältet.

  Namnet på företrädare för arbetslivet utskrivs ifall utskriftsvillkoret Organ->Tilläggsuppgifter om utvärderaren="*arbets*" uppfylls.

  Namnet på läraren utskrivs ifall utskriftsvillkoret Organ->Tilläggsuppgifter om utvärderaren="*lär*" uppfylls.


  Artikeln har updaterats 23.12.2013