Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

IP 2 (från Studeranderegistret)

  Filer

  Mer detaljerad information om specialundervisningen tas in på IP2-utskriften. Utskriften är avsedd för andra stadiets läroanstalter. Placera helst fälten i Studeranderegistret på flikar enligt den indelning som finns i utskrifterna. Ha alltså de fält som ingår i utskriften IP 1 på fliken IP 1 i Studeranderegistret, och de fält som finns på utskrift IP 2 på fliken IP 2 i Studeranderegistret, osv.

  Läs in utskriften i Primus

  Spara utskriftsfilen som finns under Filer-rubriken på din dator.

  Öppna Primus och Studeranderegistrets utskriftseditor. Välj Funktioner/Kopiera från fil och öppna den fil du nyss sparade. Ett anant sätt är att parallellt med Primus öppna Den här datorn-vyn och där söka fram rätt katalog och därifrån dra filikonen med musen ovanpå utskriftseditorn.

  Informationen på utskriften

  Varje specialstuderande ska ha en egen individuell plan för hur undervisningen ska ordnas. I Primus finns de färdiga utskriftsmallarna IP 1, 2 och 3 för detta ändamål. Dessa utskrifter är till för att hämta den information som registrerats i fält i Studeranderegistret. Ett annat alternativ är att göra ett pedagogiskt dokument (IP) åt studeranden. De pedagogiska dokumenten skapas i Wilma med hjälp av blanketter.

  Sidhuvudet

  I sidhuvudet kommer dokumentets namn, anvisningstexten, huvudrubriken och en hänvisning till lagen. Den informationen står inskriven som text, medan läroanstaltens namn och dagens datum hämtas med hjälp av datafält.

  Tabellen

  Tabellens rödbottnade dataceller hämtar informationen från de motsvarande fälten i Studeranderegistret.

  I utskriftens första del kommer studerandens namn, personbeteckning och grupp. Också grupphandledarens namn och namnen på dem som är ansvariga för IP:n skrivs ut.

  I den andra delen kommer studerandens studiebakgrund som t.ex. studiehistoria, starka sidor, begränsningar och mål. Fälten är memo-fält, där man kan skriva in mycket text, men man måste komma ihåg att radbytena räknas till textmängden. Från ett memo-fält ryms det så mycket text på en sida som det finns utrymme på sidan. T.ex. fältet Individuella mål finns mitt i tabellen och detta innebär att informationen i fältet skrivs ut på det utrymme som finns kvar fram till sidans slut. Texten fortsätter alltså inte på följande sida. På grund av detta är det en bra idé att testa utskriften och kontrollera att innehållet ryms in på pappret.

  I utskriftens tredje del finns information om IA-planen. Fälten som uppgifterna hämtas från är Plan och stödåtgärder för inlärning i arbete och Plan och stödåtgärder för inlärning i arbete, tilläggsuppgifter. I de här fälten ska man registrera de allmänna planerna och åtgärderna för IA. Planerna för en viss examensdel skriver man in i Inlärning i arbete-registret.

  Den sista informationen är fortsättningsplanerna, ansvarspersonerna och studerandens fritidsintressen.

  Sidfoten

  På sista sidan i utskriften finns sidfoten, som innehåller underskrifterna, och även vårdnadshavarens namn om studeranden är minderårig och beslutsdatum. Rektorns namn hämtas från Information om skolan-registrets fält Rektor/Skolans föreståndare.


  Artikeln har updaterats 08.09.2016