Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

HOPS - anpassade studier och överenskommelser

  Individuell studieplan

  HOPS = på finska henkilökohtainen opetussuunnitelma.

  Utskriften HOPS i denna anvisning är avsedd för andra stadiet i yrkesutbildning. HOPS-utskriften ger studerandens anpassade studier och det som har överenskommits om dessa. Denna utskrift ska bifogas till IP:n tillsammans med den andra HOPS-utskriften. Utskriften i den här anvisningen hämtar information från studerandens läroplan med hjälp av den prestationstabell som ingår i utskriften.

  Läs in utskriften i Primus

  Spara utskriftsfilen som finns under Filer-rubriken på din dator.

  Öppna Primus och Studeranderegistrets utskriftseditor. Välj Funktioner/Kopiera från fil och öppna den fil du nyss sparade. Ett anant sätt är att parallellt med Primus öppna Den här datorn-vyn och där söka fram rätt katalog och därifrån dra filikonen med musen ovanpå utskriftseditorn.

  Informationen på utskriften

  Till utskriften hämtas uppgifter om de anpassade examensdelarna, delområdena och eventuella mindre delar. Den info som finns med är bl.a. kompetenspoängen, läraren, den verbala bedömningen i kursen samt fältet Handledning, differentiering och stöd i de studerandespecifika kursuppgifterna.

  Som kurstyper på utskriften ska du ange stor rubrik, mellanrubrik och de kurstyper som innebär anpassning. Inga andra studier ska skrivas ut med denna utskrift.

  Sidhuvudet

  I sidhuvudet finns utskriftens namn och de övriga rubrikerna som text. De andra uppgifterna i sidhuvudet skrivs ut som data från Primus: t.ex. studerandens namn, inledningsdatumet, det uppskattade examensdatumet samt examen och läroanstaltens namn. sidhuvudet kommer in på varje sida i utskriften.

  Prestationstabellen

  Prestationstabellen ger de anpassade kursernas namn, kompetenspoäng och lärarnas förkortningar. Dessutom hämtas den verbala bedömningen och informationen i fältet Handledning, differentiering och stöd. Informationen om anpassningen skrivs in via Studeranderegistret genom att man först högerklickar på den önskade kursen och sedan väljer Ändra studerandens kursuppgifter. I det fönster som öppnas visas samma fält som i Kurser-registret, och du kan göra ändringar i alla kursuppgifter för just denna studerande. Du kan ändra t.ex. kurstypen, målen, metoderna och bedömningen enligt den studerandes behov. Här skriver man in de behövliga uppgifterna, t.ex. kursens beskrivning. Den verbala bedömningen hämtas direkt från studerandens kursprestation.

  Om du vill, eller om de nämnda fälten är i annan användning på er läroanstalt, kan du ha andra memo-fält i stället för Verbal bedömning och Handledning, differentiering och stöd.

  Om du endast vill ändra kurstypen, kan du göra detta direkt i Studeranderegistret genom att gå till Bedömningar-fliken och sedan klicka på den kurs som ska ändras. Då öppnas Kursprestationer-fönstret, där du i Typ-fältet kan ange kurstypen för anpassning.

  Sidfoten

  I sidfoten finns rektorns namnförtydligande, som hämtas från fältet Rektor/Skolans föreståndare i Information om skolan-registret. Dessutom finns utrymme för rektorns och studerandens eller vårdnadshavarens underskrift. För minderåriga studerande är det vårdnadshavarens namn som skrivs ut, medan myndiga personer får sitt eget namn som namnförtydligande. Sidfoten skrivs ut på varje sida.

  Att sätta ihop HOPS-utskrifterna till ett dokument

  Du kan sätta ihop två HOPS-utskrifter till ett enda dokument, som hämtar studerandens gela anpassade läroplan på en gång.

  • Gör en ny tom utskrift och namnge den t.ex. "Sammansatt HOPS".
  • Välj Inställningar/Utskriftens inställningar och lägg in bägge HOPS-utskrifterna under Utskriftssammansättning.
  • När du printar den sammansatta utskriften för en studerande, kommer "HOPS - överenskommet om anpassningar" och "HOPS - målsättningar, metoder, bedömning" att skrivas ut efter varandra.
  • Om du vill ändra på någondera sidan, ska du öppna den enskilda utskriften i utskriftseditorn och göra ändringarna där.
  • Närmare anvisningar om de sammansatta utskrifterna finns i en separat instruktion.

  Artikeln har updaterats 08.09.2016