Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

HOPS - målsättningar, metoder, bedömning

  Personlig studieplan

  HOPS = på finska henkilökohtainen opetussuunnitelma.

  Utskriften HOPS i denna anvisning är avsedd för andra stadiet i yrkesutbildning. Denna utskrift ska bifogas till IP:n tillsammans med den HOPS - anpassade studier och överenskommelser. Utskriften i den här anvisningen hämtar information om målen, metoderna och bedömningen i de anspassade studierna. Informationen hämtas från studerandens läroplan med hjälp av prestationstabellen.

  Läs in utskriften i Primus

  Spara utskriftsfilen som finns under Filer-rubriken på din dator.

  Öppna Primus och Studeranderegistrets utskriftseditor. Välj Funktioner/Kopiera från fil och öppna den fil du nyss sparade. Ett anant sätt är att parallellt med Primus öppna Den här datorn-vyn och där söka fram rätt katalog och därifrån dra filikonen med musen ovanpå utskriftseditorn.

  Informationen på utskriften

  Denna utskrift ger inte vitsorden utan istället hämtas alla examensdelar, delområden och eventuella mindre delar där kurstypen har ändrats till anpassad. För dessa studier hämtas kursens mål, undervisningsmetoder och bedömning till utskriften.

  Sidhuvudet

  Dokumentets namn och informationen på ljusgul botten skrivs ut som text. Läroanstalten och uppgifterna om studeranden hämta som data från Primus.

  Prestationstabellen

  Prestationstabellen hämtar de anpassade kursernas namn, kompetenspoängen och lärarnas namn. Också målsättningarna, metoderna och bedömningen skrivs ut. De anpassade uppgifterna registrerar man på studerandens kort i Studeranderegistret genom att högerklicka på en kurs och välja Ändra studerandens kursuppgifter. Denna funktion öppnar en vy liknande den i Kurser-registret, och här kan du ställa in alla uppgifter om kursen studerandespecifikt, t.ex. kurstypen, målsättningarna, metoderna och bedömningen enligt studerandens behov.

  Om något av de nämnda memofälten i Kurser-registret redan används på något annat ställe, kan du välja något annat fält.

  Om du endast vill byta kurstypen kan du göra det i Studeranderegistret på studerandens kort. Gå först till Bedömningar-fliken och klicka på den kurs vars kurstyp du vill ändra. Ange en anpassad kurstyp i Typ-fältet.

  Sidfoten

  I sidfoten finns en anvisningstext. Namnförtydligandena för studeranden och vårdnadshavaren hämtas som data från Studeranderegistret. För minderåriga studerande kommer också vårdnadshavarens namn med, medan det för myndiga personer bara kommer det egna namnet som namnförtydligande. Rektorns namnförtydligande tas från Rektor/Skolans föreståndare i Information om skolan.


  Artikeln har updaterats 08.09.2016