Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Lista över valda sökanden

  Se bild

  Med den här utskriften kan man skriva ut en lista över valda studeranden.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i Studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Utskriftens uppgifter


  Utskriften består av tre delar: överrubrik, vanlig tabell och underrubrik.

  Överrubrik

  I överrubriken skrivs uppgifterna ut både som text och data. Uppgifter, vilka skrivs ut som data är skolans namn och gemensamma ansökningens skolkod. Dessa uppgifter skrivs ut från Information om skolan -registret.

  Tabell

  I den vanliga tabellen skrivs först en löpande numrering ut. Efter detta skrivs studerandens efternamn, tilltalsnamn, modersmål, personbeteckning och hemkommun ut. Efter dessa uppgifter finns examens GA kod, vilken skrivs ut från Examen -registret. Den sista uppgiften som skrivs ut är studerandens grundutbildning.

  Underrubrik

  Från underrubriken skrivs dagens datum samt namnet och befattningen på den som använder programmet ut.


  Artikeln har updaterats 23.12.2013