Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Anmälningsblankett, avstående från studieplats

  Se bild

  Detta är en utskrift för anmälan av avstående från studieplats för yrkesläroanstalter.

  Spara utskriftsfilen som finns under rubriken "Filer" på din dator.

  Öppna Primus Studeranderegister, gå till utskriftseditorn och välj Funktioner / Kopiera från fil. Sök upp filen och öppna den.

  Utskriftens uppgifter


  Med den här utskriften kan en studerande meddela att han/hon avstår från sin studieplats. Alla uppgifter kommer in i samma tabell.

  Studerandens personuppgifter
  De röda datacellerna överst i tabellen hämtar in studerandens efternamn, förnamn och adress samt nuvarande datum till utskriften.

  Du kan ändra innehållet i datacellerna vid behov. Välj den önskade cellen och klicka sedan på innehållet som syns på fliken Data. I sökrutan som öppnas kan du tömma innehållet och välja ett nytt innehåll.

  Avstående från studieplats
  i de ljusgula cellerna står rubrikerna som text. Dessutom hämtas vissa uppgifter från Studeranderegistret till utskriften med de röda datacellerna: examen, kompetensområde, grupp, datum när studierna inletts, utskrivningsdatum samt orsak till avståendet.


  Underskrifter
  Studerandens uppgifter hämtas från Studeranderegistret och invid dem finns utrymme för underskrifter.

  Bredvid studerandens namn kommer vårdnadshavarens namn och plats för underteckning, om den studerande är minderårig (Ålder från personbeteckningen<18). En myndig studerande kan själv skriva under meddelandet. Rektorns namn hämtas från Information om skolan. Ovanför finns utrymme för underskrift. Det finns även plats för skolans stämpel.


  Artikeln har updaterats 08.05.2018