Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Meddelande om förlorad studierätt

  Se bild

  Detta betyg för yrksläroanstalter används då man informerar studeranden om förlorad studierätt, och ber studeranden bekräfta denna förlust med bifogad bilaga (skiljebetyg).

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken på din dator.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i Studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Meddelandets uppgifter

  Alla uppgifter finns i utskriftens överrubrik.

  Utskriften innhåller både text och data. De rödbottnade cellerna är dataceller dvs. informationen hämtas från fälten i Primus. Texten är inskriven direkt på bottnen.

  Data-cellernas innehåll kan också enligt behov ändras. Aktivera cellen som du vill ändra, tryck i cellens innehåll som syns på Data-fliken, så får du fram en sökruta. Töm fältets innehåll och välj det önskade fältet från fältlistan.

  Studerandens personuppgifter
  Tabellens första del hämtar fram studerandens personuppgifter. Förnamn, efternamn, personbeteckning, adress, utbildningsområde samt nuvarande datum.

  Studerandeplats
  Studerandens examen, utbildningsprogram, grupp, studiernas inledningsdatum, avgångsdatum samt avgångens orsaker hämtas alla från studeranderegistrets uppgifter.

  Rektorns underskrift
  Rektorns namn hämtas från den skola som står på studeradens registerkort. Brevid namnet finns plats för skolans stämpel.

  Meddelandets bilagor
  I tillkännagivandet nämns som bilagor meddelandet om avstående från studieplats samt skiljebetyget. Utskrifterna finns i utskriftsbanken (se under "Relaterade länkar").


  Artikeln har updaterats 19.03.2018