Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Studieintyg

  Se bild
  Filer

  Dettä är ett studieintyg för yrkesläroanstalter.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Uppgifter om blanketten


  Studieintyg skirvs ut för studerande som behöver intyga till olika instanser att de studerar vid ifrågavarande läroanstalt.

  Överrubrik

  Till dokumentets övre del skrivs ut skolans namn, datum och dokumentets namn.

  Tabell

  Till tabellen skrivs ut studerandens person- och studieuppgifter från studeranderegistrets fält.

  Närvarohistoria skrivs ut från närvarotabellens fält Läsår, Höst 20.9. och Vår 20.1. Dessa fält måste vara framtagna och ifyllda i Primus studeranderegister för att de rätta uppgifterna skall skrivas ut till blanketten.

  Uppgifter om det tillfälliga avbrottet skrivs ut från följande fält: Startdatum för tillf. avbrott, Slutdatum för tillf. avbrott och Orsak till tillfälligt avbrott.

  Läsårets inlednings- och avslutningstidpunkter skrivs ut från Information om skolan -registret likadant kommunens namn.

  Undeskriften skrivs ut enligt inloggad Primus-användare. Kontrollera i Användarnamn-register att rätt person valts till Personalens registerkort-fältet. Ifall ifrågavarande fält inte finns i Användarnamn-register, måste den tas fram via fälteditorn.

  I Personalregistret måste fälten Efternamn, Tilltalsnamn och Arbetsuppgift vara ifyllda.


  Artikeln har updaterats 23.12.2013