Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Studieintyg för vuxna

  Se bild

  Med denna blankett kan en studerande intyga att han/hon studerar vid ifrågavarande läroanstalt.

  Spara utskriftsfilen som finns under rubriken "Filer" på den egna maskinen.

  Du tar i bruk utskriften i Primus via Studeranderegistrets utskriftseditor där du väljer Funktioner / Kopiera från fil.

  Utskriftens uppgifter


  Studieintyg-blanketten skriver ut studerandens förhandsifyllda uppgifter. Blanketten består av två delar: överrubrik och en vanlig tabell.

  Studieintyget skrivs ut till studerande som behöver intyga till olika instanser att de studerar vid ifrågavarande läroanstalt.

  Överrubrik

  Utskriftens övre del innehåller skolans namn, datum och dokumentets namn.

  Tabell

  Tabellen innehåller studerandens personuppgifter och uppgifter om studierna från Studeranderegistrets fält.

  Namnförtydligande skrivs ut enligt inloggad användare i Primus. Kontrollera att man i Användarnamn-registret matat in ett korrekt namn i fältet Användarens namn.


  Artikeln har updaterats 22.06.2015