Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Anhållan om erkännande av kunnande

  Se bild

  Detta är en blankett med vilken studeranden kan anhålla om erkännande av kunskap.

  Spara utskriftsfilen ovan på din dator.

  Ta i bruk utskriften genom att gå till Studeranderegistret och öppna utskriftseditorn. I utskriftseditorn väljer du Funktioner / Kopiera från fil.

  Blankett för anhållan om erkännande av kunnande


  Med blanketten anhåller studeranden om erkännande av kunskap.

  Utskriften har tre delar: sidhuvud, tabell och sidfot.

  Anhållningsblanketten skrivs ut för att sedan ifyllas av studeranden. Blanketten innehåller inga dataceller, d.v.s. inga uppgifter skrivs ut färdigt, utan alla uppgifter ifylls för hand.

  Sidhuvud
  För studerandens namn och nuvarande studier har reserverats utrymme i blankettens sidhuvud. Alla uppgifter ifylls för hand.

  Tabell
  Uppgifterna över tillgodoräknade studier ifylls i tabellen. Tabellen ifylls enligt rubriktexten, i t.ex. Godkänt/lärare - kolumnen antecknar läraren om anhållan godkänns eller inte. Anteckningen kan vara t.ex. godkänd H3 eller ej tillgodoräknad.

  Sidfot
  Texterna Datum, underskrift samt Bilagor skrivs ut från sidfoten. I sidfotens nedre del skrivs texten Studeranden måste på samma gång anhålla om erkännande avkunskap för alla tidigare studier senast ??.??.???? ut. Byt ut frågetecknen mot det korrekta datumet.

  Textcellerna kan bearbetas enligt följande: aktivera cellen, så ser du texten på Text -fliken. Cellens text kan bearbetas som vanlig text, t.ex. kan man röra sig på textfliken med piltangenterna. Spara utskriftsmallen efter förändringarna (Funktioner / Spara).


  Artikeln har updaterats 13.09.2016