Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Utbildning vid läroanstalter som inte leder till examen

  Statistikcentralen samlar in information om utbildning som inte leder till examen. I den här anvisningen finns vissa sökrutiner som kan vara till hjälp vid statistikföringen, och i slutet av anvisningen finns också två utskrifter som kan användas för att få fram uppgifterna i punkt E.

  A.

  Gör följande sökningar i Studeranderegistret i Primus. Sökresultatet ger antalet deltagare för respektive utbildning. Om registerkorten för de studerande som ingått i föregående års statistik inte har arkiverats, ska du också inkludera ett datumfält i sökrutinen. Det ska vara ett datumfält med antingen inlednings- eller slutdag. T.ex. Inledningsdag=>1.1.2014 OCH Inledningsdag<=31.12.2014

  Undervisning i huslig ekonomi (hushållsskolor):
  Examensinriktad utbildning=Nej OCH Hushållsskola=Ja

  Utbildning som förbereder invandrare för grundläggande yrkesutbildning:
  Examensinriktad utbildning=Nej OCH Studerande i förberedande undervisning=Ja

  Undervisning och handledning för handikappade studerande i tränings- och rehabiliteringssyfte:
  Examensinriktad utbildning=Nej OCH Utbildning/handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte, målsättning <>""

  B.

  Utbildningar som omfattar mindre än 6 timmar:
  Antalet utbildningar i Bedömningsregistret och Klasser-registret får du fram med de nedan nämnda sökrutinerna såvida timantalen och omfattningarna finns inskrivna i registren. Deltagarantalet och andelen kvinnor hämtas bland de studerande som finns på bedömningslistorna eller är klassens studerande, beroende på i vilket register utbildningar under 6 timmar har satts in.
  Bedömningsregistret: "Timantal<6"
  Klasser-registret: "Omfattning (h)<6"

  C.
  Inga fält i Primus

  D. Enligt utbildningstyp

  Antalet utbildningar hämtas från Klasser-registret och deltagarantalet/kvinnor från Studeranderegistret.

  1. Yrkesinriktad tilläggsutbildning, inte läroavtal
  Utbildningar: Utbildningsslag->Kod="1"
  Deltagare: Examensinriktad utbildning=Nej OCH Läroavtalsutbildning=Nej OCH Grupp/klass->Utbildningsslag->Kod="1"
  Kvinnor: Examensinriktad utbildning=Nej OCH Läroavtalsutbildning=Nej OCH Grupp/klass->Utbildningsslag->Kod="1" OCH Kön="Kvinna"

  2. Yrkesinriktad tilläggsutbildning, läroavtal
  Utbildningar: Utbildningsslag->Kod="2"
  Deltagare: Examensinriktad utbildning=Nej OCH Läroavtalsutbildning=Ja OCH Grupp/klass->Utbildningsslag->Kod="2"
  Kvinnor: Examensinriktad utbildning=Nej OCH Läroavtalsutbildning=Ja OCH Grupp/klass->Utbildningsslag->Kod="2" OCH Kön="Kvinna"

  3. Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
  Utbildningar: Utbildningsslag->Kod="3"
  Deltagare: Examensinriktad utbildning=Nej OCH Grupp/klass->Utbildningsslag->Kod="3"
  Kvinnor: Examensinriktad utbildning=Nej OCH Grupp/klass->Utbildningsslag->Kod="3" OCH Kön="Kvinna"

  4. Kurser beställda av arbetsgivaren
  Utbildningar: Utbildningsslag->Kod="4"
  Deltagare: Examensinriktad utbildning=Nej OCH Grupp/klass->Utbildningsslag->Kod="4"
  Kvinnor: Examensinriktad utbildning=Nej OCH Grupp/klass->Utbildningsslag->Kod="4" OCH Kön="Kvinna"

  5. Utbildning som anordnas som fritt bildningsarbete
  Utbildningar: Utbildningsslag->Kod="5"
  Deltagare: Examensinriktad utbildning=Nej OCH Grupp/klass->Utbildningsslag->Kod="5"
  Kvinnor: Examensinriktad utbildning=Nej OCH Grupp/klass->Utbildningsslag->Kod="5" OCH Kön="Kvinna"

  6. Öppen yrkeshögskoleundervisning
  Utbildningar: Utbildningsslag->Kod="6"
  Deltagare: Examensinriktad utbildning=Nej OCH Grupp/klass->Utbildningsslag->Kod="6"
  Kvinnor: Examensinriktad utbildning=Nej OCH Grupp/klass->Utbildningsslag->Kod="6" OCH Kön="Kvinna"

  7. Öppen universitetsundervisning
  Utbildningar: Utbildningsslag->Kod="7"
  Deltagare: Examensinriktad utbildning=Nej OCH Grupp/klass->Utbildningsslag->Kod="7"
  Kvinnor: Examensinriktad utbildning=Nej OCH Grupp/klass->Utbildningsslag->Kod="7" OCH Kön="Kvinna"

  8. Övrig utbildning
  Det finns ingen egentlig sökrutin för denna punkt, men man kan hämt fram uppgifter genom att jämföra utbildningsslagets kod, att den är någon annan än alla de ovanstående.
  Till exempel: Utbildningsslag->Kod<>"1" OCH Utbildningsslag->Kod<>"2" OCH etc.

  E. Lärarnas undervisningstimmar enligt utbildningstyp

  Som bilaga till denna anvisning finns txt-filer över studieområdena och utbildningsslagen. Du kan spara filerna på din dator och läsa in dem i respektive register via Dataöverföringar/Dataöverföring till Primus. Innan du gör dataöverföringen ska du i Studieområden-registret kolla att åtminstone fälten Studieområde och Förkortning är framme. Kontrollera också i Utbildningsslag-registret att fälten Kod och Förklaring är framtagna. Du kan också ta fram Registerkortet skapat, som du kan ha hjälp av vid sökningar, om det fanns annat innehåll i registren sedan tidigare.

  Läs in innehållsklassificeringarna för statistiken till Studieområden-registret med hjälp av "Studieomraden_innehållsklasser.txt"-överföringsfilen, som finns nertill i anvisningen.
  Gå därefter till Bedömningsregistret och Klasser-registret och ange i Studieområde-fältet för respektive utbildning vilken innehållsklassificering utbildningen tillhör.

  Läs också in de rätta utbildningstyperna i Utbildningsslag-registret från filen "Utbildningsslag.txt". Ange därefter det rätta utbildningsslaget för varje utbildning i fältet Utbildningsslag i Bedömningsregistret och i Klasser-registret.

  Utskrifter

  Spara de två .tul-filerna på din dator och läs in dem i Primus: den första filen i Bedömningsregistret och den andra i Klasser-registret. Med hjälp av de här utskrifterna får du sedan fram det som behövs för statistiken, de totala timantalen enligt innehåll och utbildningstyp:

  • Studieomraden_innehallsklasser_enligt_utbildningstyp_timantal_Bedömning
  • Studieomraden_innehallsklasser_enligt_utbildningstyp_timantal_Klasser

  För att utskrifterna ska fungera krävs att utbildningarnas omfattning finns inskrivna i timformat i de rätta fälten, dvs. i fältet Timantal i Bedömningsregistret och i fältet Omfattning(h) i Klasser-registret.

  Innan du tar utskriften kan du hämta fram de utbildningar som ska ingå i statistiken, t.ex. med följande sökrutiner:
  Bedömningsregistret:
  Bedömningslistans studerande()->Examensinriktad utbildning=Nej OCH ((Kursen börjar=<1.1.2014 OCH Kursen slutar="*.2014")ELLER (Kursen börjar>=01.01.2014 OCH Kursen börjar=<31.12.2014 OCH Kursen slutar="*.2014") ELLER (Kursen börjar>=01.01.2014 OCH Kursen börjar=<31.12.2014 OCH Kursen slutar>31.12.2014))

  Klasser-registret:
  Examen->Examen="" OCH ((Inledningsdatum=<01.01.2014 OCH Avslutningsdatum="*.2014") ELLER (Inledningsdatum>=01.01.2014 OCH Inledningsdatum=<31.12.2014 OCH Avslutningsdatum="*.2014") ELLER (Inledningsdatum>=01.01.2014 OCH Inledningsdatum=<31.12.2014 OCH Avslutningsdatum>31.12.2014))

  BilagaStorlek
  Studieomraden_innehallsklassificeringar.txt3.32 kB
  Utbildningsslag.txt472 byte
  Studieomraden_innehallsklasser_enligt_utbildningstyp_timantal_Bedomning.tul48.33 kB
  Studieomraden_innehallsklasser_enligt_utbildningstyp_timantal_Klasser.tul48.29 kB