Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Rätt att föra lektionsanteckningar för lärare och personal

  I den här instruktionen har vi samlat exempel på hur undervisningspersonalens och den övriga personalens rättigheter kan ställas in. Allmänna rättigheter som berör alla lärare eller alla klassföreståndare ges i registret Information om skolan medan rättigheter som berör enskilda personer ges i Lärar- och Personalregistret.

  Exempel på undervisningspersonalens rättigheter

  Rollen som ämneslärare och som klassföreståndare varierar beroende på för vilken grupp läraren skriver in lektionsanteckningarna. Om en lärare granskar sin egen klass har han/hon klassföreståndarens rättigheter, men om läraren granskar sådana grupper som han/hon undervisar (men inte är klassföreståndare för) har han/hon ämneslärarens rättigheter.

  Om det t.ex. finns en lärare i lågstadiet som är klasslärare för 2A samtidigt som han undervisar pojkarnas gymnastik för andra klasser, har han klassföreståndarrättigheter för klass 2A och ämneslärarrättigheter för gymnastikgrupperna.

  Ämneslärare

  • lägger till lektionsanteckningar via gruppens sida. På Wilmas huvudsida under Grupper i denna period finns länken Lektionsanteckningar. Genom att klicka på den kan ämnesläraren skriva in anteckningarna.
  • får mata in lektionsanteckningar för de egna undervisningsgrupperna.
  • får bearbeta egna anteckningarna, men inte andra lärares anteckningar.
  • får använda alla allmänna klassificeringar, dvs. de klassificeringar som har fältet Allmän klassificering ikryssat i registret Klassificering av lektionsanteckningar.

  Klassföreståndare

  • lägger till lektionsanteckningar via Studerandesidan dvs. via den egna klassen.
  • har samma rättigheter som ämnesläraren, men får även:
  • kan mata in lektionsanteckningar för alla studerande i sin egen klass, även om hon/han inte undervisar dem alla. För att det ska fungera bör fältet Klassföreståndaren får bearbeta sin klass lektionsanteckningar som finns i Information om skolan kryssas i.
  • får bearbeta de lektionsanteckningar som andra lärare har gett den egna klassen, dvs. ändra en outredd frånvaro till utredd eller ta bort en felaktig anteckning. Kryssa då i Klassföreståndaren får bearbeta sin klass lektionsanteckningar i Information om skolan.
  • Om du vill att klassföreståndare ännu ska kvittera de frånvaroutredningar som vårdnadshavarna gett, ska du i Information om skolan kryssa för Utredning av frånvaro måste behandlas.

  En lärare får klassföreståndarens rättigheter om han/hon är Grupphandledare/klassföreståndare för någon klass i Klassregistret.

  Rektor, studiehandledare

  har samma rättigheter som lärare och klassföreståndare, samt:

  • har rätt att bearbeta alla studerandes lektionsanteckningar. I Lärarregistret ska du kryssa i fältet Rätt att bearbeta alla lektionsanteckningar på rektorns registerkort. Då kan rektorn lägga till lektionsanteckningar för alla studerande, oberoende av om han/hon undervisar dem eller inte, och dessutom bearbeta anteckningar som har gjorts av andra lärare.

  Exempel på den övriga personalens rättigheter

  Även läroanstaltens övriga personal har möjlighet att logga in i Wilma och mata in, korrigera och statistikföra t.ex. lektionsanteckningar och bedömning. En sådan persons uppgifter ska skrivas in i Personalregistret, där du också skapar Wilma-användarnamn eller nyckelkod åt honom/henne.

  Hälsovårdare

  • kan ha rätt att mata in och bearbeta lektionsanteckningar, men inte rätt att bearbeta bedömningar. För detta ska du kryssa i fältet Endast frånvaro- och lektionsanteckningar i användning, Rätt att bearbeta alla lektionsanteckningar och Rätt att granska lektionsanteckningar som finns i Personalregistret.
  • Om er läroanstalt använder uppföljning enligt kurs måste du också kryssa i fältet Rätt att bearbeta prestationer i Wilma. Denna rättighet ger inte hälsovårdaren rätt att se och bearbeta prestationerna, utan hälsovårdaren ser endast kursens namn och en lista över gruppens studerande.

  Skolsekreteraren

  • kan ha rätt att bedöma studerande och rätt att mata in lektionsanteckningar, men inte underhållsrättigheter. För detta ska du kryssa i Rätt att bearbeta prestationer i Wilma, Rätt att bearbeta alla lektionsanteckningar, Rätt att lägga till och radera studerande i bedömningen och Rätt att granska lektionsanteckningar som finns i Personalregistret.