Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Regional kursbricka

  Läroanstalterna kan dela sina kursbrickor med andra läroanstalter i nejden. Det innebär att studerandena från olika skolor kan välja kurser på andra skolors kursbrickor. Alla skolors kurser syns i samma arbetsschema och Wilma meddelar om kursvalen överlappar. Funktionen kräver den version av Kurre som kan användas av flera skolor, dvs. multiKurre.

  Att dela kursbrickan

  Om du vill göra en kursbricka synlig för andra läroanstalter ska du först ge kursbrickan ett lösenord. Ge lösenordet åt de andra skolorna.

  Om du gör en kursbricka som ska synas för andra skolor ska du skriva in lösenordet i Kursbrickans id-fält. Fältet får du fram genom att klicka på Egenskaper och trycka fram fliken Övriga skolor. Kursbrickans lösenord kan gälla en specifik kursbricka, en specifik skola eller helt regionalt.

  Kryssa också i fältet Kursbrickan ses av övriga skolor och ange anmälningstidpunkter för andra skolors studerande. Kursbrickan kan öppnas för utomstående t.ex. en vecka senare än för de egna studerandena.

  De skolor som delar kursbricka med andra skolor måste också ha fältet Offentlig oberoende av enhet och läroanstalt ikryssat för att kursbrickan ska synas för andra skolor. Fältet finns i Kurres allmänna inställningar.

  Kursbrickans namn

  Studerandena ser kursbrickans namn på Wilmas huvudsida på listan över kursbrickorna och på sidan där de gör valen på brickan. Det lönar sig att ge kursbrickan ett namn som visar vilken skola den tillhör.

  Om det är meningen att utomstående studerande endast ska kunna välja en del av kursbrickans grupper kan du låsa de grupper som inte är tillgängliga. På grunduppgifternas Gruppflik finns kolumnen Låst som innehåller tre olika alternativ: för studerande, för utomstående och för alla. När en grupp är låst för utomstående kan endast den egna skolans studerande anmäla sig till gruppen.

  Andra skolors kursbrickor i Wilma

  Om studerandena i er skola får välja kurser från en annan skolas kursbricka ska du skriva in lösenordet (som den andra skolan ger) i fältet Kurres kursbricka-id som finns i registret Information om skolan. Fältet är flerradigt vilket betyder att det går att låta studerandena välja kurser från flera olika kursbrickor och från flera olika skolor. Studerandena ser alla dessa kursbrickor i Wilma och de kan välja grupper på samma sätt som på den egna skolans kursbricka.

  Det går att begränsa en kursbricka så att endast vissa klasser eller årskurser av de utomstående studerandena ser kursbrickan i Wilma. Om t.ex. gymnasiet samlar in förhandsvalen i åk 9 går det att göra kursbrickan synlig för högstadieeleverna på nian. Det görs i fältet Klasser som ser kursbrickan som finns i Information om skolan.

  Utomstående studerande i Kurre-filen

  Då en studerande anmäler sig till en grupp i kursbrickan lägger Wilma automatiskt till studeranden i den specifika Kurre-filen.

  Utomstående studerandes namn är skrivna med grön font på listan över studerande i grunduppgifterna. I valfönstret får du fram utomstående studerande om du söker klasser med en stjärna (*). Du kan också göra en egen klass för de utomstående studerandena i Kurre.

  Om utomstående studerande raderar alla val de har vid en annan skola tar Wilma automatiskt bort studeranden från Kurre-filen. Detta sker automatiskt bara för utomstående studerande. Den egna skolans studerande blir kvar i Kurre-filen även om de har 0 val.


  Utomstående studerandes bedömning och frånvaro

  Om läroanstalterna är i samma multiPrimus, t.ex. en kommuns två gymnasier, överförs prestationerna till studerandens hemskola. Utomstående studerande kommer med i bedömningslistorna och vitsord och frånvaro överförs till studerandens prestationer då de fastställs.

  I Primus bedömningslistor kan du få fram antalet på de utomstående studerandena med sökningen Deltagare.Skola. Sökningen görs för en skola i taget och som skola ska du välja en sådan som du vet att utomstående studerande kommer från. Med sökningen kan du göra t.ex. en utskrift där de utomstående studerandenas egna skolor framgår.

  Om läroanstalterna har enskilda Primus-baser eller hör till olika multiPrimus, överförs prestationerna inte automatiskt. I dessa fall ska den skola som anordnar undervisning meddela prestationerna till studerandens hemskola, där prestationen sedan läggs till för hand.